English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1875 - 309 Nedre Øyvollen
(Objekt Id: 7567)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Borkjerner: Drag

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543480 m. Nord: 7548701 m.
Lengdegrad: 16.0423400 Breddegrad: 68.0490690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 20.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Glass råmateriale 09.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Selskap/Institusjon:Crystalite A/S
1977 - 1978 Kjerneboring
1977 - 1978 Detaljkartlegging

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Feltspat Hovedmineral (10-50%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 1.5 km vest for Drag sentrum. Pegmatitten ligger i granitt og har en loddrett sigarlignende kjerne av svært ren kvarts med omliggende blanding av plagioklas, kalifeltspat og glimmer. Forekomsten ble diamantboret i 1978 med totalt 836 m fordelt på 7 hull. Det ble da påvist anslagsvis 175 000 tonn ren kvarts. Ut fra påviste reserver ble det prosjektert og igangsatt et oppredningsværk på Drag for å fremstille et rent kvartsprodukt for optisk fiber. I dag (2014), drives forekomsten av firmaet Quartz Corp. En stor del av produksjonen basserer seg på import av kvarts fra Spruce Pine i North Carolina.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Horisontalsnitt av Nedre Øyvoll-forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Åmli, Reidar; Lund, Bjørn , 1979
Diamantboring Nedre Øyvollen kvartsforekomst, Drag i Tysfjord, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1771;6 sider

Åmli, Reidar , 1984
Kvartsprospektering i Dragfeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.013;10 sider
Abstrakt:
Det er boret ialt 2521 meter i Dragfjellet i Tysfjord kommune, fordelt med 1737 meter på seks kjente pegmatittanvisninger og 784 meter i totaloverdekket område


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse