Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1853 - 303 Skardsvika
(Object Id: 7610)
(Last updated: 07.11.2006)
Belongs to the Province: Evenes-Håfjellet karbonater

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Evenes (1331-4) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 565832 m. North: 7594396 m.
Longitude: 16.6064820 Latitude: 68.4544960
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 17.04.2001

Operations
From - To Activity Comments
1972 - 1972 Geochemistry Company/Institution :NGU
1972 - 1972 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Salangsdekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (50-90%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Dolomite Subordinate mineral (1-10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Kalksteinen er middels-til grovkornet og grå av farge og med et varierende men jevnt over et høyt innhold av forurensende komponenter. De mest fremtredende forurensningene er glimmer og kvarts. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. Kalksteinen er i hovedsak utpreget båndet. Kalksteinsformasjonen er her splittet opp av et ukjent antall lag ( opp til 2 - 3 dm ) med finkornet tett og hvit dolomitt. Kvaliteten på kalksteinen i det prøvetatte profilet (veiskjæring) er for dårlig for kommersiell utnyttelse.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages

Øvereng, Odd , 1973
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Troms fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/10;32 pages
Abstract:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Troms fylke i 1972. Ved Mehus (12321 Kvæfjord 387 317) i Kvæfjord kommune ligger en mektig sone med en middels- til grovkornet, gråhvit kalkstein. Konsistensen virker løs og ryen. Kvaliteten er imidlertid for dårlig til at forekomsten på det nåværende tidspunkt har økonomisk interesse. Det ble også foretatt orienterende undersøkelser i Skånland, Eve- nes og Tjeldsund kommuner. I dette området var kalksteinen temmelig ensartet. Den er middels- til grovkornet og gråblå av farge. Løs og ryen konsistens. Forurensninger i form av kvartsårer og -linser samt tynne (dm) lag av glimmer- skifer har stor utbredelse i de undersøkte kalksteinsfeltene. Ved Blåfjell- vann, Fjelldal og Evenestangen kan kalksteinen være av økonomisk interesse. Inne ved Blåfjellvann ble det påvist et ca. 50-60m mektig drag med en hvit, finkornet til tett dolomitt. Meget god kvalitet; >97% CaMg(CO3)2. Beliggen- heten er lite gunstig for økonomisk utnyttelse.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0311.01 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-344. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0311.02 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-345. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0311.03 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-346. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0311.04 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-347. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0311.05 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-348. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0311.06 Hand specimen
Sampler: O.Furuhaug
Comment: Pr.merket O.F.72-348. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 303 Skardsvika

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0311.01 Hand specimen 47.87% .04% .18% 85.34% 14.48%
NO0311.02 Hand specimen 47.10% 7.05% 32.25% 66.56% 1.19%
NO0311.03 Hand specimen 39.40% 10.52% 48.12% 44.21% 7.68%
NO0311.04 Hand specimen 47.95% 3.89% 17.79% 75.92% 6.28%
NO0311.05 Hand specimen 45.99% 4.58% 20.95% 70.71% 8.34%
NO0311.06 Hand specimen 47.67% 1.87% 8.55% 80.44% 11.01%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway