English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1853 - 303 Skardsvika
(Objekt Id: 7610)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)
Tilhører provinsen: Evenes-Håfjellet karbonater

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 565832 m. Nord: 7594396 m.
Lengdegrad: 16.6064820 Breddegrad: 68.4544960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 17.04.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Salangsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kalksteinen er middels-til grovkornet og grå av farge og med et varierende men jevnt over et høyt innhold av forurensende komponenter. De mest fremtredende forurensningene er glimmer og kvarts. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. Kalksteinen er i hovedsak utpreget båndet. Kalksteinsformasjonen er her splittet opp av et ukjent antall lag ( opp til 2 - 3 dm ) med finkornet tett og hvit dolomitt. Kvaliteten på kalksteinen i det prøvetatte profilet (veiskjæring) er for dårlig for kommersiell utnyttelse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Øvereng, Odd , 1973
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Troms fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/10;32 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Troms fylke i 1972. Ved Mehus (12321 Kvæfjord 387 317) i Kvæfjord kommune ligger en mektig sone med en middels- til grovkornet, gråhvit kalkstein. Konsistensen virker løs og ryen. Kvaliteten er imidlertid for dårlig til at forekomsten på det nåværende tidspunkt har økonomisk interesse. Det ble også foretatt orienterende undersøkelser i Skånland, Eve- nes og Tjeldsund kommuner. I dette området var kalksteinen temmelig ensartet. Den er middels- til grovkornet og gråblå av farge. Løs og ryen konsistens. Forurensninger i form av kvartsårer og -linser samt tynne (dm) lag av glimmer- skifer har stor utbredelse i de undersøkte kalksteinsfeltene. Ved Blåfjell- vann, Fjelldal og Evenestangen kan kalksteinen være av økonomisk interesse. Inne ved Blåfjellvann ble det påvist et ca. 50-60m mektig drag med en hvit, finkornet til tett dolomitt. Meget god kvalitet; >97% CaMg(CO3)2. Beliggen- heten er lite gunstig for økonomisk utnyttelse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0311.01 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-344. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0311.02 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-345. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0311.03 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-346. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0311.04 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-347. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0311.05 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-348. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0311.06 Håndstykke
Prøvetaker: O.Furuhaug
Kommentar: Pr.merket O.F.72-348. Samleprøve over en mektighet på ca.10 m. Samleprøven består av enkeltprøver for hver meter.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 303 Skardsvika

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0311.01 Håndstykke 47.87% .04% .18% 85.34% 14.48%
NO0311.02 Håndstykke 47.10% 7.05% 32.25% 66.56% 1.19%
NO0311.03 Håndstykke 39.40% 10.52% 48.12% 44.21% 7.68%
NO0311.04 Håndstykke 47.95% 3.89% 17.79% 75.92% 6.28%
NO0311.05 Håndstykke 45.99% 4.58% 20.95% 70.71% 8.34%
NO0311.06 Håndstykke 47.67% 1.87% 8.55% 80.44% 11.01%


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse