English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1867 - 306 Kvernfjordalen
(Objekt Id: 7635)
(Sist oppdatert: 27.11.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488627 m. Nord: 7622908 m.
Lengdegrad: 14.7192550 Breddegrad: 68.7176740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
At this locality a compact graphite schits is found with width that varies from 1-3 meters. In parts the graphite ore is very coarse grained. This prospect is part of the same geophysical anomaly that can be followed from Haugsneset and northwards up along the Kvernfjordalen valley. Large part of this several km long sone is overburden. Grades up to abput 14% of graphitic carbon is found.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Neumann, Henrich , 1952
Dagbok fra Nord-Norge 26.5 - 19.8 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7709;16 sider

Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG43-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 488628 UTMY: 7622908
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG44-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 488628 UTMY: 7622906
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG45-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 488628 UTMY: 7622906
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg7-16
(Objekt Id: 33865 306,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486189 m. Nord: 7627797 m.
Lengdegrad: 14.6583980 Breddegrad: 68.7614100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg7-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Good quality graphite schits, NGU lab sample nr. 140107
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg8-16
(Objekt Id: 33866 306,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488617 m. Nord: 7622873 m.
Lengdegrad: 14.7190120 Breddegrad: 68.7173600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg8-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Disseminated graphite schits, NGU lab sample nr. 140108
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 306 Kvernfjordalen

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
HG43-14 Fastfjell Karboninnhold .12%
HG44-14 Fastfjell Karboninnhold .47%
HG45-14 Fastfjell Karboninnhold 13.7%
hg7-16 Fastfjell Karboninnhold 11.7%
hg7-16 Fastfjell Svovelinnhold .09%
hg8-16 Fastfjell Karboninnhold 4.28%
hg8-16 Fastfjell Svovelinnhold .03%


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse