English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1867 - 309 Haugsneset
(Objekt Id: 7638)
(Sist oppdatert: 27.11.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488233 m. Nord: 7618896 m.
Lengdegrad: 14.7099800 Breddegrad: 68.6816820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2012 - 2012 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
Sampling and investigations part of the MINN program

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Metamorfogen Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 20 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er blottet på jordene rundt de 3 ytterste husene ved Haugsneset, Det er blottet en 2 meter bred kompakt grafittskifer som kan følges med EM under overdekkning over en distanse på minst 200 meter. I 1952 befarte Henrich Neuman forekomsten han fant at grafittskiferen hadde en bredde på ca. 10 meter. Grafittskiferen er fet og meget rik, kjemiske analyser viser gehalter fra 12 til 33 % grafitt. På østesiden av haugsneset er det noen minere blottninger nede ved sjøen som viser en noe fattigere grafittskifer. Forekomsten må anses som interessant, men opptrer i et svært overbygd området. Forekomstens beliggenhet og strøk viser at grafitt draget fra Sommarland kan følges helt ned til Haugsneset dvs. en avstand på ca. 6 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"
Foto nr. 2 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"
Foto nr. 3 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"
Foto nr. 4 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"
Foto nr. 5 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"
Foto nr. 6 viser "Grafittmalmens utgående på Haugsneset"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Neumann, Henrich , 1952
Dagbok fra Nord-Norge 26.5 - 19.8 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7709;16 sider

Navn på prøvepunkt: 1
(Objekt Id: 8940 309,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488355 m. Nord: 7619263 m.
Lengdegrad: 14.7129600 Breddegrad: 68.6849730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is a sampleing locality, see sample descriptions and analysis for details

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG14-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 33.82 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG15-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 14.71 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG16-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 33.68 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG17-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 33.71 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9219 Tipprøve
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Fattig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK8
(Objekt Id: 23141 309,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488237 m. Nord: 7618894 m.
Lengdegrad: 14.7100940 Breddegrad: 68.6816670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is a sampleing locality, see sample descriptions and analysis for details

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG18-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 14.21 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG19-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 15.17 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG20-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 13.725 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JK8 Fastfjell
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schits, NGU lab sample nr. 140133
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 3
(Objekt Id: 23156 309,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488273 m. Nord: 7618821 m.
Lengdegrad: 14.7109900 Breddegrad: 68.6810140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is a sampleing locality, see sample descriptions and analysis for details

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG21-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Massiv og kompakt grafittskifer, grovkrystallinsk og rik. Gehalt av grafitt er 12.36 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: HG14-12
(Objekt Id: 38725 309,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488355 m. Nord: 7619263 m.
Lengdegrad: 14.7129600 Breddegrad: 68.6849730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på prøvepunkt: HG18-12
(Objekt Id: 38726 309,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på prøvepunkt: HG21-12
(Objekt Id: 38727 309,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488273 m. Nord: 7618821 m.
Lengdegrad: 14.7109900 Breddegrad: 68.6810140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: GrafittAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 309 Haugsneset

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
HG14-12 Fastfjell Karboninnhold 33,8%
HG15-12 Fastfjell Karboninnhold 14,7%
HG16-12 Fastfjell Karboninnhold 33,7%
HG17-12 Fastfjell Karboninnhold 33,7%
HG18-12 Fastfjell Karboninnhold 14,2%
HG19-12 Fastfjell Karboninnhold 15,2%
HG20-12 Fastfjell Karboninnhold 13,7%
HG21-12 Fastfjell Karboninnhold 12,4%
JK8 Fastfjell Karboninnhold 12.6%
JK8 Fastfjell Svovelinnhold .09%
9219 Tipprøve Karboninnhold 8.91%


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse