Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 305 Hornvatnet
(Object Id: 7641)
(Last updated: 19.12.2017)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507570 m. North: 7625319 m.
Longitude: 15.1870660 Latitude: 68.7394280
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 05.04.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 270 thousand tons
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1992 - 1992 Pitting Company/Institution :NGU
1994 - 1994 Core drilling Company/Institution :NGU

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Graphite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Denne forekomsten er en av de 2 linser med grafitt som ble boret opp nord for Hornvannet. Se bekrivelser under forekomst Græva og tilhørende rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 pages
Abstract:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BH3-10 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-11 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-12 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-13 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-14 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-15 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-16 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-17 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-17A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-18 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-19 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 21.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-20 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-21 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-22 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 29.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-23 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 29.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-25 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-25A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-26 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-27 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 31.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-5A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.6m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-7 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-8 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-9 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 34.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-10 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-11 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-12 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-13 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 69.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-14 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 69.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-15 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 70.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-16 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 70.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH417 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 71.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-18 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 79.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-19 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 79.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 35.5m
No. of registrated special analyses = 2
BH4-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 37m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 66.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 66.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-8 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-9 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.8m
No. of registrated special analyses = 1
JW12-6 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Massiv and hig grade graphite schist. Carbon content = 36.68%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-7 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Massiv and hig grade graphite schist. Carbon content = 28.62%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point:
(Object Id: 8941 305,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 508569 m. North: 7625854 m.
Longitude: 15.2118040 Latitude: 68.7442030
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
90-9A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra malmens sentrale del
No. of registrated special analyses = 1
90-9B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmens utgående heng side
No. of registrated special analyses = 1
90-9C Dump
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Graovflakig tipp prøve
No. of registrated special analyses = 1
90-9D Dump
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Graovflakig tipp prøve
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 305 Hornvatnet

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
BH3-10 Core Total carbon (TC) 0.07358%
BH3-11 Core Total carbon (TC) 0.07037%
BH3-12 Core Total carbon (TC) 0.08281%
BH3-13 Core Total carbon (TC) 0.1101%
BH3-14 Core Total carbon (TC) 18.18%
BH3-15 Core Total carbon (TC) 34.64%
BH3-16 Core Total carbon (TC) 12.93%
BH3-17 Core Total carbon (TC) 0.1783%
BH3-17A Core Total carbon (TC) 0.144%
BH3-18 Core Total carbon (TC) 4.781%
BH3-19 Core Total carbon (TC) 21.28%
BH3-2 Core Total carbon (TC) 13.28%
BH3-20 Core Total carbon (TC) 24.15%
BH3-21 Core Total carbon (TC) 26.51%
BH3-22 Core Total carbon (TC) 27.21%
BH3-23 Core Total carbon (TC) 25.2%
BH3-25 Core Total carbon (TC) 24.98%
BH3-25A Core Total carbon (TC) 28.96%
BH3-26 Core Total carbon (TC) 31.83%
BH3-27 Core Total carbon (TC) 35.01%
BH3-3 Core Total carbon (TC) 5.58%
BH3-4 Core Total carbon (TC) 0.1463%
BH3-5 Core Total carbon (TC) 0.4151%
BH3-5A Core Total carbon (TC) 3.588%
BH3-6 Core Total carbon (TC) 3.739%
BH3-7 Core Total carbon (TC) 0.07169%
BH3-8 Core Total carbon (TC) 0.09353%
BH3-9 Core Total carbon (TC) 0.108%
BH4-1 Core Total carbon (TC) 30.05%
BH4-10 Core Total carbon (TC) 3.935%
BH4-11 Core Total carbon (TC) 1.567%
BH4-12 Core Total carbon (TC) 1.013%
BH4-13 Core Total carbon (TC) 1.848%
BH4-14 Core Total carbon (TC) 4.357%
BH4-15 Core Total carbon (TC) 2.51%
BH4-16 Core Total carbon (TC) 5.016%
BH417 Core Total carbon (TC) 0.4861%
BH4-18 Core Total carbon (TC) 14.54%
BH4-19 Core Total carbon (TC) 1.21%
BH4-2 Core Total carbon (TC) 0.1705%
BH4-2 Core Total carbon (TC) 0.1584%
BH4-3 Core Total carbon (TC) 8.243%
BH4-4 Core Total carbon (TC) 0.2365%
BH4-5 Core Total carbon (TC) 9.851%
BH4-6 Core Total carbon (TC) 3.273%
BH4-8 Core Total carbon (TC) 3.191%
BH4-9 Core Total carbon (TC) 0.149%
JW12-6 Dump Total carbon (TC) 36,7%
JW12-7 Dump Total carbon (TC) 28,6%
90-9A Bedrock Total carbon (TC) 1.71%
90-9B Bedrock Total carbon (TC) 26.22%
90-9C Dump Total carbon (TC) 37.23%
90-9D Dump Total carbon (TC) 39.23%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway