English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 310 Koven
(Objekt Id: 7646)
(Sist oppdatert: 19.12.2017)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510030 m. Nord: 7624902 m.
Lengdegrad: 15.2478370 Breddegrad: 68.7356130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger rett nord for Kovenvatnet. I dag sees tallrike mindre røsk. Dette var et områdene der det ble utført røsking under driftsperioden ved Jennestad grafittverkverk, og på dette sted ble det i hovedsak utført dagbruddsdrift. Området er i dag svart overgrodd medn tallrike røsk er fremdeles synlig. Gautneb& Tveten (1992) har et detaljkart som viser plasseringen av de forskjellige røsk. Grafitten er stedvis meget grovkrystallinsk og med gode gehalter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg10-15 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: tipp prøve fra gjenfyllt grøft Koven, koordinater: 510277 7625132, innhold av grafittisk karbon: 12.7%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg9-15 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: tipp prøve fra gjenfyllt grøft Koven, koordinater: 510277 7625132, innhold av grafittisk karbon: 13.3%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9139 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra et 50m langt opent røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9147 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra østre Kovannet røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 1
(Objekt Id: 23158 310,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510079 m. Nord: 7625022 m.
Lengdegrad: 15.2490360 Breddegrad: 68.7366920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG3-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Mget grov flaking grafittskifer, prøven er litt forvitret, tatt fra en av de mange rskene i Koven området. Gehalt av grafitt er 23.02 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 2
(Objekt Id: 23159 310,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510084 m. Nord: 7625026 m.
Lengdegrad: 15.2491600 Breddegrad: 68.7367190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG4-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Mget grov flaking grafittskifer, prøven er litt forvitret, tatt fra en av de mange røskene i Koven området. Gehalt av grafitt er 18.89 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-4 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Mget grov flaking grafittskifer, proven er litt forvitret, tatt fra en av de mange røskene i Koven området. Gehalt av grafitt er 21.14 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-5 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Mget grov flaking grafittskifer, prøven er litt forvitret, tatt fra en av de mange røskene i Koven området. Gehalt av grafitt er 24.03 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: hg16-16
(Objekt Id: 33856 310,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510038 m. Nord: 7624972 m.
Lengdegrad: 15.2480420 Breddegrad: 68.7362450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg16-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Medium grade graphite schits, NGU lab sample nr. 140116
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg17-16
(Objekt Id: 33864 310,01,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510038 m. Nord: 7624972 m.
Lengdegrad: 15.2480420 Breddegrad: 68.7362450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg17-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Medium grade graphite schits, NGU lab sample nr. 140117
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 310 Koven

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
hg10-15 Kanalprøve Karboninnhold 12.7%
hg16-16 Fastfjell Svovelinnhold .09%
hg16-16 Fastfjell Karboninnhold .85%
hg17-16 Fastfjell Karboninnhold 2.37%
hg17-16 Fastfjell Svovelinnhold .06%
HG3-12 Tipprøve Karboninnhold 23%
HG4-12 Tipprøve Karboninnhold 18,9%
hg9-15 Kanalprøve Karboninnhold 13.3%
JW12-4 Tipprøve Karboninnhold 21,1%
JW12-5 Tipprøve Karboninnhold 24%
9139 Fastfjell Karboninnhold 9.16%
9147 Fastfjell Karboninnhold 23.13%


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse