English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1868 - 304 Steinlandsfjord
(Objekt Id: 7647)
(Sist oppdatert: 22.01.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 504833 m. Nord: 7635296 m.
Lengdegrad: 15.1199200 Breddegrad: 68.8289720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 194 / 68 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Grafitt Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :194 / 68 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved sjøen i den lille bukta nord for Mikkelsnes i Steinlandsfjorden. Fra sjøen og sørøstover har det vært anlagt en rekke mindre røsk som nå delvis er gjengrodd og ingen malm er synlig. Ved sjøen er det blottet en karbonatførende bergart som fører noen få prosent med grovflakig grafitt. Hele halvøya rundt Mikkelsnes består sannsynligvis av metasedimenter med samme karbonat- og grafittbergart.

Navn på prøvepunkt:
(Objekt Id: 8954 304,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505033 m. Nord: 7635396 m.
Lengdegrad: 15.1248870 Breddegrad: 68.8298650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-10a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra malmensutgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 304 Steinlandsfjord

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
93-10a Fastfjell Karboninnhold 0.1202%


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse