Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1841 - 309 Kvitblikvatnet
(Object Id: 7673)
(Last updated: 08.07.2021)
Belongs to the Province: Fauskeeidet-Saltdal provins

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521133 m. North: 7470596 m.
Longitude: 15.4917930 Latitude: 67.3510310
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 20000 thousand tons
Operating method: Underground mining Historical production: 0 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 100 % 06.04.1994
Chemicals 100 % 06.04.1994
Filler 100 % 06.04.1994
Glas raw material 100 % 06.04.1994
Insulation 100 % 06.04.1994
Metallurgical use 100 % 06.04.1994

Operations
From - To Activity Comments
1961 - 1962 Detail mapping Company/Institution :Norwegian Talc AS
1962 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS
1968 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS
1972 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS
1984 - 1986 Test mining Company/Institution :Norwegian Talc AS
1985 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS
1987 Regular production Company/Institution :Norwegian Talc AS

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: 40 / 25 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Zircon
Dolomite Major mineral (>90%)
Diopside Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)
Biotite Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :40 / 25 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Har vært i sporadisk drift som suppleant til Hammerfall. Tremolitt opptrer aksessorisk, men dog i så små mengder at det ikke skapes problemer for dolomitteksport til for eksempel Danmark, som har meget restriktive tremolitt-bestemmelser. Underjordsdrift kombinert med forholdsvis lang transport til Hammerfall gjør driften i Kvitblikk mindre lønnsom enn for eksempel Løvgavlen. Norwegian Holding fikk ikke tillatelse til å åpne et større dagbrudd ved Kvitblikk. Gruven har også hatt noen problemer med hyppig opptreden av glimmerganger. Kvitblikk er nå bare i sporadisk drift for å supplere Hammerfall og Løvgavlen og leverer 2 hovedkavaliteter: hvit dolomitt (ca. 94% hvithet) egnet for fyllstoff og "blå" dolomitt (< 94% hvithet) egnet for MgO produksjon. Skofteland opplyser følgende om kjemien av de bedre partiene i gruven: uløst < 0.5% MgO > 21% Fe2O3 ca. 0.1% Al2O3 ca. 0.1%

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lysholm, Saxe , 1972
En økonomisk-geologisk undersøkelse av Kvitblik dolomittfelt i Fauske, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Strand, Geir
Hammerfall dolomittbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7373;3 pages
Abstract:
Befaringsrapporten summerer opp brytningsforholdene med produksjon, arbeids- stokk og planer for videre brytning. Årsproduksjon i 1968 er 330 000 tonn, og det gjenstår 5.3 millioner tonn over havnivå. Dette før produksjonen i Kvitblikkfeltet starter. Det påpekes også en viss mangel på kart over fore- komsten.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway