English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1841 - 309 Kvitblikvatnet
(Objekt Id: 7673)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521133 m. Nord: 7470596 m.
Lengdegrad: 15.4917930 Breddegrad: 67.3510310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 20000 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 100 % 06.04.1994
Kjemikalier 100 % 06.04.1994
Fyllstoff 100 % 06.04.1994
Glass råmateriale 100 % 06.04.1994
Isolasjonsmateriale 100 % 06.04.1994
Metallurgisk 100 % 06.04.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1961 - 1962 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1962 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1968 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1972 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1984 - 1986 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1987 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 40 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Zirkon
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Diopsid Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :40 / 25 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Har vært i sporadisk drift som suppleant til Hammerfall. Tremolitt opptrer aksessorisk, men dog i så små mengder at det ikke skapes problemer for dolomitteksport til for eksempel Danmark, som har meget restriktive tremolitt-bestemmelser. Underjordsdrift kombinert med forholdsvis lang transport til Hammerfall gjør driften i Kvitblikk mindre lønnsom enn for eksempel Løvgavlen. Norwegian Holding fikk ikke tillatelse til å åpne et større dagbrudd ved Kvitblikk. Gruven har også hatt noen problemer med hyppig opptreden av glimmerganger. Kvitblikk er nå bare i sporadisk drift for å supplere Hammerfall og Løvgavlen og leverer 2 hovedkavaliteter: hvit dolomitt (ca. 94% hvithet) egnet for fyllstoff og "blå" dolomitt (< 94% hvithet) egnet for MgO produksjon. Skofteland opplyser følgende om kjemien av de bedre partiene i gruven: uløst < 0.5% MgO > 21% Fe2O3 ca. 0.1% Al2O3 ca. 0.1%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lysholm, Saxe , 1972
En økonomisk-geologisk undersøkelse av Kvitblik dolomittfelt i Fauske, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Strand, Geir
Hammerfall dolomittbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7373;3 sider
Abstrakt:
Befaringsrapporten summerer opp brytningsforholdene med produksjon, arbeids- stokk og planer for videre brytning. Årsproduksjon i 1968 er 330 000 tonn, og det gjenstår 5.3 millioner tonn over havnivå. Dette før produksjonen i Kvitblikkfeltet starter. Det påpekes også en viss mangel på kart over fore- komsten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse