English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 319 Remma
(Objekt Id: 7680)
(Sist oppdatert: 01.06.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 420232 m. Nord: 7303698 m.
Lengdegrad: 13.2529360 Breddegrad: 65.8445950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Abiskodekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Remmen på østsiden av Dolstadåsen. På sydsiden av Mosjøen eruptivfelt opptrer en kontaktmarmor. I kontakten mot eruptivmassivet kommer først en kontaktomvandlet skifersone på ca. 500 m med overgang til marmorsonene som stryker tilnærmet parallell med eruptivgrensen og mektigheten på draget er her ca. 100 m. I de 50 -60 m, som ligger nærmest eruptivmassivet, er marmoren middels til finkornet og hvit med noen grovere korn. Fargen er hvit med en svak grålig tone mens marmoren som ligger litt lengre bort fra eruptivkontakten er lyse grå og mer grovkrystallinsk. Denne kontaktmarmoren fra Remmen er delvis en dolomittmarmor Ref: Vogt NGU 22 s.257 og 258.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Navn på prøvepunkt: amr13_10
(Objekt Id: 22294 319,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420292 m. Nord: 7303756 m.
Lengdegrad: 13.2542180 Breddegrad: 65.8451380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR13_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på -0.5% og et MgO innhold på 0.382%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr14_10a
(Objekt Id: 22295 319,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420299 m. Nord: 7303746 m.
Lengdegrad: 13.2543780 Breddegrad: 65.8450420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR14_10A Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på -0.5% og et MgO innhold på 0.443%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse