Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1824 - 320 Svarttjønnfjell
(Object Id: 7689)
(Last updated: 21.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Vefsn (1824)
Map 1:50000: Elsfjord (1927-3) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 438052 m. North: 7330847 m.
Longitude: 13.6300930 Latitude: 66.0920550
Show on map

Resource
Resource Type: Other industrial minerals Resource Subtype: Wollastonite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1984 - 1984 Detail mapping Company/Institution :NGU, Ulrik Søvegjarto

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Contact metamorphic Form: Irregular
Main texture: Banded Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: 280 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>10%)
Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Wollastonite Subordinate mineral (1-10%)
Diopside Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Wollastonitt er utviklet i granatrike bånd i kalksoner i kontakt med den intrusive gabbroen (og dels dioritten) nord for Luktvatnet. Kalkspatmarmoren har gjerne 20-30% granat, en del kvarts og noe grønt diopsid. Wollastonitt er funnet på 8 ulike steder innen området Ø og SØ for Svarttjønnfjellet. 600 m.o.h. Den beste forekomsten (koord. 3812 3105) ligger 500m Ø for Svarttjønnfjellet der kalkhorisonten har dioritt mot vest og gabbro mot øst. Den har et blottlagt areal på 7x1m. Wollastonitten opptrer her i bånd. I de rikeste partier er det opptil 50% wollastonitt i 0,2-0,6m tykke bånd. Andre lokaliteter har 2-5m tykke benker med opptil 10% wollastonitt.(Koord 3860 2956).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 pages
Abstract:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway