English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 320 Svarttjønnfjell
(Objekt Id: 7689)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 438052 m. Nord: 7330847 m.
Lengdegrad: 13.6300930 Breddegrad: 66.0920550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 - 1984 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU, Ulrik Søvegjarto

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 280 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Diopsid Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Wollastonitt er utviklet i granatrike bånd i kalksoner i kontakt med den intrusive gabbroen (og dels dioritten) nord for Luktvatnet. Kalkspatmarmoren har gjerne 20-30% granat, en del kvarts og noe grønt diopsid. Wollastonitt er funnet på 8 ulike steder innen området Ø og SØ for Svarttjønnfjellet. 600 m.o.h. Den beste forekomsten (koord. 3812 3105) ligger 500m Ø for Svarttjønnfjellet der kalkhorisonten har dioritt mot vest og gabbro mot øst. Den har et blottlagt areal på 7x1m. Wollastonitten opptrer her i bånd. I de rikeste partier er det opptil 50% wollastonitt i 0,2-0,6m tykke bånd. Andre lokaliteter har 2-5m tykke benker med opptil 10% wollastonitt.(Koord 3860 2956).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse