English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 322 Toven
(Objekt Id: 7691)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421482 m. Nord: 7326697 m.
Lengdegrad: 13.2663860 Breddegrad: 66.0511580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 240 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I inneslutninger av kalkspatmarmor i den store lyse porfyr-granitten på Tovens topp-platå opptrer wollastonitt i granat-rike kalkbenker nær grensen til granitten. Wollastonitten er finkornet fibrig i granatrik kalk med litt grønn diopsid. Flekkvis opptrer ca. 30% woll., 30-40% granat og 30% kalkspat. Wollastonitt er påvist på 8 ulike steder i kalkene innen Toven-granodioritten på Elsfjord-kartbladet. De fleste lokalitetene har wollastonittanrikninger kun i under 1 m mektighet, hvorav kun slirer og bånd med inntil 10% wollastonitt opptrer. Den "største" forekomsten ligger 300 m SV for topp 714 og fører wollastonitt innen et areal på 7x20m i en meget granat-rik kalk. Alle forekomstene er for små og fattige til å være drivverdige. Beliggenheten på 500-700 m høyde oppe på fjellplatået er også ugunstig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.

Navn på lokalitet: A (Nonstjønna)
(Objekt Id: 8928 322,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421482 m. Nord: 7325497 m.
Lengdegrad: 13.2671170 Breddegrad: 66.0403970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: B (120m NV for topp 714)
(Objekt Id: 8929 322,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421032 m. Nord: 7327047 m.
Lengdegrad: 13.2562400 Breddegrad: 66.0541840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: C (N for høyde 838)
(Objekt Id: 8930 322,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421382 m. Nord: 7328597 m.
Lengdegrad: 13.2630170 Breddegrad: 66.0681710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: D (SV for Finnkothaugen)
(Objekt Id: 8931 322,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423732 m. Nord: 7328947 m.
Lengdegrad: 13.3147030 Breddegrad: 66.0718850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: E (SV for topp 727)
(Objekt Id: 8932 322,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424932 m. Nord: 7330247 m.
Lengdegrad: 13.3404450 Breddegrad: 66.0838300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: F (V for Snødalsvatn
(Objekt Id: 8933 322,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421932 m. Nord: 7328147 m.
Lengdegrad: 13.2754350 Breddegrad: 66.0642720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: G (Storsteinlia)
(Objekt Id: 8934 322,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422982 m. Nord: 7326747 m.
Lengdegrad: 13.2994560 Breddegrad: 66.0519740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse