Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 317 Sokumfjellet
(Object Id: 7702)
(Last updated: 21.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 466933 m. North: 7425196 m.
Longitude: 14.2434000 Latitude: 66.9427300
Show on map

Resource
Resource Type: Other industrial minerals Resource Subtype: Wollastonite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Contact metamorphic Form: Layer
Main texture: Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Beiardekket Formation: Sokumfjellgruppen

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>10%)
Wollastonite Subordinate mineral (1-10%)
Garnet Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
J. E. W.: I kalkmarmordrag inne i en stor granodiorittisk intrusjon i 700 m's høyde nord for Sokumvatnet er wollastonitt utviklet inn mot kontakten til intrusivet. Mineralet opptrer som små hvite fibre i underordnet mengde i urene partier av kalken sammen med granat og diopsid? En samlet mektighet på omkring 2m er mineralisert. Flere kalkmarmorsoner lengre østover oppe på fjellet framviser lignende wollastonittopptreden i form av små fibre i sonen nærmest intrusivet. Maksimalt så er wollastonitt utviklet i et 10m's belte ut mot kontakten. Opp til 10-20% wollastonitt er utviklet og forekomstene er helt uten økonomisk interesse. I.L.: Forekomsten ved Sokumvatnet ca. 20 km NØ for Glomfjord i en høyde på ca. 700 moh. Wollastonitt finnes inne i marmorlag som ligger inne i porfyrgranitt. Wollastonitt er utviklet i kontakten med intrusivet. Fibrig wolastonitt opptrer i mengder på 10-15 % av bergarten sammen med granat og diopsid. Wollastonitt opptrer fortrinnsvis i urene deler av marmoren i en bredde på opptil 10 m utover fra kontaktsonen. Litteratur: NGU rapp 94.016 Konklusjon: I følge J.E.W. er ingen av wollastonitt forekomstene i Nordland av en slik størrelse at de har økonomisk signifikans. Det er mer registreringer av mineralet wollastonitt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 pages
Abstract:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway