English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 317 Sokumfjellet
(Objekt Id: 7702)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466933 m. Nord: 7425196 m.
Lengdegrad: 14.2434000 Breddegrad: 66.9427300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Beiardekket Formasjon: Sokumfjellgruppen

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
J. E. W.: I kalkmarmordrag inne i en stor granodiorittisk intrusjon i 700 m's høyde nord for Sokumvatnet er wollastonitt utviklet inn mot kontakten til intrusivet. Mineralet opptrer som små hvite fibre i underordnet mengde i urene partier av kalken sammen med granat og diopsid? En samlet mektighet på omkring 2m er mineralisert. Flere kalkmarmorsoner lengre østover oppe på fjellet framviser lignende wollastonittopptreden i form av små fibre i sonen nærmest intrusivet. Maksimalt så er wollastonitt utviklet i et 10m's belte ut mot kontakten. Opp til 10-20% wollastonitt er utviklet og forekomstene er helt uten økonomisk interesse. I.L.: Forekomsten ved Sokumvatnet ca. 20 km NØ for Glomfjord i en høyde på ca. 700 moh. Wollastonitt finnes inne i marmorlag som ligger inne i porfyrgranitt. Wollastonitt er utviklet i kontakten med intrusivet. Fibrig wolastonitt opptrer i mengder på 10-15 % av bergarten sammen med granat og diopsid. Wollastonitt opptrer fortrinnsvis i urene deler av marmoren i en bredde på opptil 10 m utover fra kontaktsonen. Litteratur: NGU rapp 94.016 Konklusjon: I følge J.E.W. er ingen av wollastonitt forekomstene i Nordland av en slik størrelse at de har økonomisk signifikans. Det er mer registreringer av mineralet wollastonitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse