Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1839 - 307 Høgfjellet
(Object Id: 7703)
(Last updated: 29.03.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 474033 m. North: 7436396 m.
Longitude: 14.4033900 Latitude: 67.0438830
Show on map

Resource
Resource Type: Other industrial minerals Resource Subtype: Wollastonite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Contact metamorphic Form:
Main texture: Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Sokumfjellgruppen Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>10%)
Wollastonite Subordinate mineral (1-10%)
Garnet Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
J. E. W.: I en kalkspatmarmor i 760 m høyde på østsiden av Høgfjellet (sør for Beiarfjorden) er wollastonitt utviklet i kontakt med et mørkt tonalittisk intrusiv. Mineralet opptrer som uregelmessige hvite slirer i uren marmor med en god del granat. Marmoren er tydelig omrørt og "kokt" i forbindelse med intrusjonen/oppvarmingen. Wollastonitt er kun utviklet i et forsnevret parti av kalken som her har blitt presset mellom intrusiv på begge sider. Wollastonitten utgjør på det meste kun 5% av kalken, og er således helt uten økonomisk interesse. I. L.: I følge J.E.W. er ingen av wollastonitt forekomstene i Nordland av en slik størrelse at de har økonomisk signifikans. Det er mer registreringer av mineralet. J.E.W. har arbeidet i lang tid med å vurdere dette. Litteratur: NGU rapport ved Wanvik NGU rapp. 94.016. Konklusjon: En uøkonomisk forekomst. Forekomsten registreres av Statskog men det gjøres ikke arbeider der.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 pages
Abstract:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway