English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1839 - 307 Høgfjellet
(Objekt Id: 7703)
(Sist oppdatert: 29.03.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 474033 m. Nord: 7436396 m.
Lengdegrad: 14.4033900 Breddegrad: 67.0438830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
J. E. W.: I en kalkspatmarmor i 760 m høyde på østsiden av Høgfjellet (sør for Beiarfjorden) er wollastonitt utviklet i kontakt med et mørkt tonalittisk intrusiv. Mineralet opptrer som uregelmessige hvite slirer i uren marmor med en god del granat. Marmoren er tydelig omrørt og "kokt" i forbindelse med intrusjonen/oppvarmingen. Wollastonitt er kun utviklet i et forsnevret parti av kalken som her har blitt presset mellom intrusiv på begge sider. Wollastonitten utgjør på det meste kun 5% av kalken, og er således helt uten økonomisk interesse. I. L.: I følge J.E.W. er ingen av wollastonitt forekomstene i Nordland av en slik størrelse at de har økonomisk signifikans. Det er mer registreringer av mineralet. J.E.W. har arbeidet i lang tid med å vurdere dette. Litteratur: NGU rapport ved Wanvik NGU rapp. 94.016. Konklusjon: En uøkonomisk forekomst. Forekomsten registreres av Statskog men det gjøres ikke arbeider der.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse