Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 313 Golia
(Object Id: 7706)
(Last updated: 10.02.2017)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510901 m. North: 7625367 m.
Longitude: 15.2693900 Latitude: 68.7397470
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 300 thousand tons
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Den samme informasjonen gjelder for denne forekomsten som forekomst NO0402. Golia gruve er en av hovedgruvene ved Jennestad grafittfelt. Det har vært drevet langs strøket av en 3 meter grafittskifer som inneholder 12 % karbon. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 2 showing Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"
Photo no. 3 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 4 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 5 showing Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9132 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer, malmens utgående rett over gruve inngang
No. of registrated special analyses = 1
9136A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
No. of registrated special analyses = 1
9138 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Øvre Golia røsk
(Object Id: 23148 313,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510785 m. North: 7625331 m.
Longitude: 15.2665130 Latitude: 68.7394280
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Øvre Golia røsk ligger i forlengelsen av Golia gruva i vestlig retning. Det utgjør i dag et ca. 50 meter dyp grop som i den øvre (vestlige) del har blottet en kompakt grafittskifer

Name of Sample point: Samle point
(Object Id: 23149 313,01,01)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510785 m. North: 7625331 m.
Longitude: 15.2665130 Latitude: 68.7394280
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Information(s) in free text format
Free text
Sample point for bedrock sample, see sample description ana anlysis for details

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HG1-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bandet graphite schist from the mine entrance. Carbon content = 9.327%
No. of registrated special analyses = 1
HG2-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: High grade graphite schist from bedrock exposure. Carbon content = 24.41%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-3 Bedrock
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: High grade graphite schist from bedrock exposure. Carbon content = 18.37%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Sample point
(Object Id: 23150 313,01,02)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510981 m. North: 7625361 m.
Longitude: 15.2713840 Latitude: 68.7396980
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Information(s) in free text format
Free text
Sample point for bedrock sample, see sample description ana anlysis for details

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
JW12-1 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Bandet graphite schist from the mine entrance. Carbon content = 7.4%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-2 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Bandet graphite schist from the mine entrance. Carbon content = 5.6905%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 313 Golia

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
HG1-12 Dump Total carbon (TC) 9,3%
HG2-12 Dump Total carbon (TC) 24,4%
JW12-1 Dump Total carbon (TC) 7,4%
JW12-2 Dump Total carbon (TC) 5,7%
JW12-3 Bedrock Total carbon (TC) 18,4%
9132 Bedrock Total carbon (TC) 10.2%
9136A Bedrock Total carbon (TC) 32.7%
9138 Bedrock Total carbon (TC) 32.6%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway