English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 313 Golia
(Objekt Id: 7706)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510901 m. Nord: 7625367 m.
Lengdegrad: 15.2693900 Breddegrad: 68.7397470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 300 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den samme informasjonen gjelder for denne forekomsten som forekomst NO0402. Golia gruve er en av hovedgruvene ved Jennestad grafittfelt. Det har vært drevet langs strøket av en 3 meter grafittskifer som inneholder 12 % karbon. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 2 viser "Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"
Foto nr. 3 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 4 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 5 viser "Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9132 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer, malmens utgående rett over gruve inngang
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9136A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9138 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øvre Golia røsk
(Objekt Id: 23148 313,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510785 m. Nord: 7625331 m.
Lengdegrad: 15.2665130 Breddegrad: 68.7394280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Øvre Golia røsk ligger i forlengelsen av Golia gruva i vestlig retning. Det utgjør i dag et ca. 50 meter dyp grop som i den øvre (vestlige) del har blottet en kompakt grafittskifer

Navn på prøvepunkt: Samle point
(Objekt Id: 23149 313,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510785 m. Nord: 7625331 m.
Lengdegrad: 15.2665130 Breddegrad: 68.7394280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for bedrock sample, see sample description ana anlysis for details

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG1-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Båndet grafittskifer fra malmens utgående ved Golia gruve. Gehalt av grafitt er 9.327 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG2-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Kompakt og rik grafittskifer fra malmens utgånde i øvre del av Golia røsk. Gehalt av grafitt er 24.41 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-3 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Kompakt og rik grafittskifer fra malmens utgånde i øvre del av Golia røsk. Gehalt av grafitt er 18.37 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Sample point
(Objekt Id: 23150 313,01,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510981 m. Nord: 7625361 m.
Lengdegrad: 15.2713840 Breddegrad: 68.7396980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for bedrock sample, see sample description ana anlysis for details

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JW12-1 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Båndet grafittskifer fra malmens utgående ved Golia gruve. Gehalt av grafitt er 7.4 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-2 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Båndet grafittskifer fra malmens utgående ved Golia gruve. Gehalt av grafitt er 5.6905 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 313 Golia

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
HG1-12 Tipprøve Karboninnhold 9,3%
HG2-12 Tipprøve Karboninnhold 24,4%
JW12-1 Tipprøve Karboninnhold 7,4%
JW12-2 Tipprøve Karboninnhold 5,7%
JW12-3 Fastfjell Karboninnhold 18,4%
9132 Fastfjell Karboninnhold 10.2%
9136A Fastfjell Karboninnhold 32.7%
9138 Fastfjell Karboninnhold 32.6%


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse