English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 306 Sunnan
(Objekt Id: 7775)
(Sist oppdatert: 10.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 627919 m. Nord: 7108592 m.
Lengdegrad: 11.6233810 Breddegrad: 64.0802630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordforbedringsmiddel 100 % 15.10.1993

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Størendekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Beitstadgruppen Formasjon: Snåsaformasjonen

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sunnan Kalksteinsbrudd ligger ca. 500 m vest for Sunnan jernbanestasjon. Bruddet er ca. 70 m langt og 50 m bredt, og var i drift fra 1938 til 1972. Kalksteinsfeltet oppgis å være ca. 800 m langt, med en mektighet på 40-50m. Forekomsten tilhører den mektige kalksteinsformasjonen som ligger på østsiden av Snåsavatnet. Kalksteinen er finkornet og blekgrå, massiv og ufoliert. Det synes som om det står igjen betydelige mengder kalkstein i feltet. Rettighetene til forekomsten ble sist ervervet av Otto Svendsen. Ny systematisk drift har imidlertid ikke blitt igangsatt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse