English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5035 - 305 Grønningen
(Objekt Id: 7778)
(Sist oppdatert: 19.10.2007)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Levanger (1722-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 617755 m. Nord: 7051909 m.
Lengdegrad: 11.3719910 Breddegrad: 63.5756270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 100 % 09.11.1994

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten utgjør et stort kalksteinsdrag som ligger på østsiden av sjøen Grønningen. Kalken utgjør samme stratigrafiske nivå som Tromsdal-forekomstene lenger nord. Kalken er grålig, båndet og har varierende renhet. Reservene er store.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Grønningen2 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Grønningen3 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Grønningen5 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NT0088.01 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Punkt prøve fra veiskjæring 9236
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 305 Grønningen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
Grønningen2 Håndstykke -2 1 -3 -4 -2 -10.0 18
Grønningen3 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 17
Grønningen5 Håndstykke -2 11 -3 -4 4 -10.0 15
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
Grønningen2 -10.0 11 -1.00 -5 -10 7 3.20 1.10 -1.00
Grønningen3 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.20 -1.00 -1.00
Grønningen5 -10.0 -10 1.00 -5 -10 6 3.20 2.50 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
Grønningen2 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.8 402.0 2.2 2
Grønningen3 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.1 385.0 2.2 3
Grønningen5 18 13 -4.00 -2.00 -5 7.6 571.0 4.6 19
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
Grønningen2 -1.00 -4.00 11.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
Grønningen3 -1.00 -4.00 15.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
Grønningen5 -1.00 -4.00 -10.00 10.00 -20.00 -10.00 -10.00 5.90 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
Grønningen2 -10.00 -5.00 -4 8
Grønningen3 -10.00 -5.00 -4 9
Grønningen5 -10.00 -5.00 -4 9

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
Grønningen2 Håndstykke 0.81 0.18 0.01 0.10 0.00 0.69 55.03
Grønningen3 Håndstykke 0.59 0.18 0.01 0.08 0.01 0.47 55.49
Grønningen5 Håndstykke 8.85 1.62 0.17 1.20 0.02 2.02 47.66
NT0088.01 Fastfjell 0.56 0.16 0.02 0.09 0.01 0.53 54.83
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
Grønningen2 -0.10 0.06 -0.01 57.00
Grønningen3 -0.10 0.04 -0.01 57.00
Grønningen5 -0.10 0.27 0.02 62.00
NT0088.01 0.20 0.05 0.01 56.00


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse