English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1577 - 303 Steinsvik olivin
(Objekt Id: 7854)
(Sist oppdatert: 16.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333725 m. Nord: 6876777 m.
Lengdegrad: 5.8259170 Breddegrad: 61.9868030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 16.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 100000 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Olivin som kan utvinnes er beregnet til minst 50 mill m3 (Prospektering AS). Anslaget over utvinnbare mengder er meget konservativt og vil etter all sannsynlighet kunne økes når det er utført grundigere kartlegging. Det vesentligste av usikkerheten i anslagene dreier seg om kvaliteten på olivinen i overgangssonene til andre bergarter. Kjemisk sammensetning MgO 47,00% SiO2 42,00% Fe2O3 7.00% Al2O3 0,60% CaO 0,20% MnO 0,10% TiO2 0,10% Na2O < 0,10% K2O < 0,01% P2O5 < 0,01% Prøvene som er analysert fra feltet viser at forekomsten er av svært jevn kvalitet og velegnet til de mest vanlige produkter som olivin benyttes til i dag. Analyser er utført både av prøver som er tatt ut fra overflaten og fra kjernehullene. Innholdet av MgO, som er en viktig parameter, ligger i området fra 46,5% til 49%. Glødetapet varierer fra 0,5% til 2,5%. Det er utarbeidet en fullstendig analyserapport av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). Hittil er det boret 3 hull på til sammen ca 150lm hvor det er tatt opp kjerner. Beliggenhet, dybde og retning på hullene er gjengitt i egen rapport. Før drift kan planlegges og realiseres, må det gjennomføres systematisk prøveboring på feltet. Hensikten med boringene er å fastlegge bergartsgrensene slik at drivverdig volum kan beregnes med større nøyaktighetsgrad. Boringene vil også gi opplysninger om formen på forekomsten. Dette er nødvendig for å kunne planlegge en rasjonell avbygging. Det er utarbeidet et undersøkelsesprogram hvor det er lagt til grunn at kjerneboringer på 800 til 1000m vil kunne gi den informasjon som trengs for videre planlegging og drift.
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 2,3 km fra Steinsvik innerst i Dalsfjorden i Vassbakkdalen innenfor kartblad 1218-4 Ålfoten i Volda kommune. Den ligger 1 km fra skogsbilvei som er kjørbar med bil et par hundre meter. Det er to blotninger av peridotitt ved denne forekomsten, med en størrelse på den nordlige blotningen på ca. 200x400 meter og den sørlige på ca. 50x100 meter. På grunn av overdekning i form av ur og skog mellom de to blotningene er det vanskelig å fastslå om det er to adskilte linser, eller om de tilhører en og samme linse. På kartet (1:50000) er dette markert gjennom stiplet grense med ? ved siden av denne. Den sørlige blotningen er rik på olivin med en del peridotkrystaller, noe spredt kromitt, talk og en del glimmer, som ligger i lag som er < 3 cm tykke av varierende tetthet. Den inneholder noen 1-2 mm tykke årer av serpentin og peridotitten er grovkornet. I den nordlige blotningen er det noe serpentinisering langs kanten, samtidig som den er mer skifrig langs grensen. Også denne er grovkornet, men her ble det ikke sett glimmer. Undersøkelser og prøvetaking ble utført i de nedre nordvestlige delene av forekomsten på grunn av bratt og ulendt terreng. Det er få løsblokker i dalen, men noe mere rundt den nordlige blotningen. Forekomsten er nylig (2005) satt i drift av firma Steinsvik olivin etter å ha vært undersøkt og satt i prøvedrift over flere år. Det er en nybygd kai for utlasting til båt innerst i Dalsfjorden. Driften ble nedlagt i 2008 og forekomsten er fortiden i driftshvile. Mer informasjon om Steinsvik olivin finnes på www.steinsvikolivin.no

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "oversikts bilde"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUgmh96130 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96131 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96132 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96133 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96134 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96135 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1577 - 303 Steinsvik olivin

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUgmh96130 Fastfjell 40.20 0.33 0.00 8.80 0.11 47.10 1.15
NGUgmh96131 Fastfjell 42.40 0.90 0.00 7.20 0.10 46.60 0.80
NGUgmh96132 Fastfjell 41.90 1.30 0.00 8.10 0.11 46.00 0.61
NGUgmh96133 Fastfjell 39.10 0.60 0.00 6.80 0.09 43.90 0.30
NGUgmh96134 Fastfjell 39.60 0.50 0.00 6.60 0.08 45.70 0.17
NGUgmh96135 Fastfjell 40.20 0.50 0.00 6.30 0.08 45.10 0.07
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUgmh96130 0.08 0.00 0.00 0.77 99.00
NGUgmh96131 0.04 0.31 0.00 1.67 100.00
NGUgmh96132 0.03 0.02 0.00 1.67 100.00
NGUgmh96133 0.00 0.00 0.00 8.38 99.00
NGUgmh96134 0.03 0.00 0.00 7.04 100.00
NGUgmh96135 0.00 0.00 0.00 7.31 100.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse