English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1577 - 304 Bjørkedalen
(Objekt Id: 7876)
(Sist oppdatert: 17.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Volda (1119-2) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 344917 m. Nord: 6878592 m.
Lengdegrad: 6.0376310 Breddegrad: 62.0078200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bjørkedalsforekomsten ligger på øst- og vestsiden av Bjørkedalsvatnet i Volda, ca. 15 km sør for Volda sentrum og ca. 4-5 km sør for Austefjorden. Riksvei 1 mellom Volda og Nordfjordeid går gjennom forekomsten som tidligere er blitt kartlagt av Brastad, (1985). Forekomsten er den nest største olivinforekomsten i landet, og var det første sted der drift på olivin ble forsøkt igangsatt. Mye bebyggelse gjør at det i dag er lite sannsynlig med ny drift.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brastad, Kjartan , 1977
En geologisk undersøkelse av anorthositter og andre bergarter på grensen mellom Nordfjord og Sunnmøre.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Gautneb, Håvard , 1997
Resultater fra regionale olivin- og serpentinundersøkelser i Norge 1996
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.043;60 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU12/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU13/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU14/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU15/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU16/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96076 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96077 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96078 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96079 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96080 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96081 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96082 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96083 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96084 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96085 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96086 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96087 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96088 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96089 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96090 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96091 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96092 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96093 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96094 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96095 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96096 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96097 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96098 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96099 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96100 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96101 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96102 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96103 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96104 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96105 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96106 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96107 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96108 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96109 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96110 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96111 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96112 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96113 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96114 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96115 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96116 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96117 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96118 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96119 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96120 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96121 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96122 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96123 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96124 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96125 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96126 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96127 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96128 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96129 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1577 - 304 Bjørkedalen

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU12/96 Fastfjell 39.30 0.91 0.00 7.80 0.10 46.10 0.15
HGNGU13/96 Fastfjell 41.90 1.18 0.00 7.80 0.10 42.70 1.01
HGNGU14/96 Fastfjell 39.20 1.15 0.00 7.20 0.11 41.50 0.33
HGNGU15/96 Fastfjell 40.90 0.21 0.00 7.90 0.09 49.90 0.17
HGNGU16/96 Fastfjell 41.10 0.15 0.00 7.70 0.10 50.10 0.09
NGUgmh96076 Fastfjell 36.70 0.21 0.00 14.10 0.14 41.00 0.46
NGUgmh96077 Fastfjell 38.50 0.12 0.00 14.10 0.14 44.50 0.36
NGUgmh96078 Fastfjell 38.30 0.28 0.00 18.40 0.18 41.70 0.52
NGUgmh96079 Fastfjell 42.40 0.65 0.00 7.60 0.10 46.50 0.22
NGUgmh96080 Fastfjell 40.80 0.28 0.00 8.30 0.10 49.40 0.18
NGUgmh96081 Fastfjell 41.90 1.09 0.00 9.60 0.11 44.70 0.89
NGUgmh96082 Fastfjell 43.20 2.20 0.00 8.60 0.11 41.90 1.98
NGUgmh96083 Fastfjell 40.50 0.81 0.00 8.60 0.11 47.20 0.66
NGUgmh96084 Fastfjell 42.50 1.64 0.00 8.90 0.11 42.20 2.22
NGUgmh96085 Fastfjell 43.50 1.58 0.00 8.30 0.11 42.70 1.86
NGUgmh96086 Fastfjell 42.50 1.98 0.00 8.40 0.11 41.80 1.89
NGUgmh96087 Fastfjell 42.40 0.72 0.00 7.60 0.09 47.30 0.18
NGUgmh96088 Fastfjell 42.20 0.67 0.00 8.00 0.10 47.70 0.37
NGUgmh96089 Fastfjell 43.50 0.71 0.00 7.30 0.10 46.00 0.99
NGUgmh96090 Fastfjell 43.00 1.19 0.00 9.10 0.12 45.40 0.95
NGUgmh96091 Fastfjell 43.50 1.64 0.00 8.60 0.12 43.80 1.51
NGUgmh96092 Fastfjell 43.10 1.38 0.00 8.90 0.12 44.90 1.30
NGUgmh96093 Fastfjell 40.90 1.41 0.00 8.30 0.10 42.00 1.30
NGUgmh96094 Fastfjell 38.30 0.84 0.00 6.90 0.09 41.10 0.78
NGUgmh96095 Fastfjell 40.90 1.23 0.00 8.10 0.11 42.00 1.07
NGUgmh96096 Fastfjell 41.30 1.72 0.00 8.60 0.11 42.30 1.45
NGUgmh96097 Fastfjell 42.10 1.24 0.00 6.50 0.09 40.70 1.02
NGUgmh96098 Fastfjell 40.80 0.72 0.00 7.40 0.09 46.40 0.22
NGUgmh96099 Fastfjell 39.40 0.57 0.00 6.60 0.09 46.40 0.13
NGUgmh96100 Fastfjell 41.50 0.65 0.00 7.60 0.10 46.20 0.36
NGUgmh96101 Fastfjell 42.00 0.69 0.00 7.70 0.10 46.10 0.57
NGUgmh96102 Fastfjell 40.20 0.62 0.00 7.60 0.09 46.20 0.28
NGUgmh96103 Fastfjell 41.30 1.39 0.00 8.30 0.12 41.60 1.06
NGUgmh96104 Fastfjell 40.50 0.40 0.00 8.10 0.11 47.30 0.28
NGUgmh96105 Fastfjell 41.80 0.78 0.00 8.20 0.11 47.60 0.48
NGUgmh96106 Fastfjell 43.20 0.77 0.00 7.50 0.09 47.30 0.25
NGUgmh96107 Fastfjell 42.80 0.66 0.00 7.50 0.10 47.50 0.32
NGUgmh96108 Fastfjell 41.60 0.64 0.00 7.80 0.09 48.40 0.05
NGUgmh96109 Fastfjell 42.50 0.62 0.00 7.50 0.10 47.60 0.43
NGUgmh96110 Fastfjell 42.10 0.55 0.00 7.40 0.09 48.90 0.27
NGUgmh96111 Fastfjell 39.90 0.49 0.00 7.60 0.10 47.00 0.29
NGUgmh96112 Fastfjell 39.70 0.78 0.00 7.00 0.09 44.20 0.51
NGUgmh96113 Fastfjell 37.50 0.39 0.00 7.50 0.09 44.10 0.23
NGUgmh96114 Fastfjell 36.80 0.32 0.00 7.30 0.09 43.70 0.17
NGUgmh96115 Fastfjell 37.00 0.32 0.00 6.60 0.08 43.80 0.13
NGUgmh96116 Fastfjell 40.60 0.65 0.00 7.60 0.09 46.20 0.24
NGUgmh96117 Fastfjell 39.30 0.56 0.00 7.70 0.11 45.80 0.18
NGUgmh96118 Fastfjell 42.10 1.12 0.00 8.00 0.10 45.00 0.17
NGUgmh96119 Fastfjell 43.40 1.99 0.00 6.40 0.09 41.20 1.84
NGUgmh96120 Fastfjell 42.20 0.87 0.00 7.30 0.09 47.00 0.29
NGUgmh96121 Fastfjell 40.40 0.82 0.00 7.50 0.09 45.90 0.41
NGUgmh96122 Fastfjell 41.70 0.53 0.00 7.40 0.09 47.40 0.22
NGUgmh96123 Fastfjell 41.20 0.93 0.00 6.70 0.09 43.20 0.44
NGUgmh96124 Fastfjell 41.60 0.64 0.00 7.10 0.09 45.10 0.23
NGUgmh96125 Fastfjell 41.10 0.54 0.00 7.20 0.09 45.90 0.22
NGUgmh96126 Fastfjell 42.00 0.70 0.00 7.20 0.10 45.80 0.21
NGUgmh96127 Fastfjell 39.50 0.37 0.00 7.80 0.10 46.10 0.14
NGUgmh96128 Fastfjell 40.30 1.59 0.00 8.00 0.11 41.60 1.32
NGUgmh96129 Fastfjell 38.70 0.90 0.00 7.80 0.10 43.50 0.43
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU12/96 0.00 0.00 0.00 5.36 100.00
HGNGU13/96 0.01 0.00 0.00 4.71 99.00
HGNGU14/96 0.00 0.00 0.00 9.87 99.00
HGNGU15/96 0.00 0.00 0.00 0.68 100.00
HGNGU16/96 0.00 0.00 0.00 0.58 100.00
NGUgmh96076 0.00 0.00 0.00 7.69 100.00
NGUgmh96077 0.00 0.00 0.00 1.14 99.00
NGUgmh96078 0.03 0.00 0.00 1.53 101.00
NGUgmh96079 0.01 0.00 0.00 2.28 100.00
NGUgmh96080 0.00 0.00 0.00 0.76 100.00
NGUgmh96081 0.05 0.00 0.00 1.46 100.00
NGUgmh96082 0.28 0.01 0.00 0.75 99.00
NGUgmh96083 0.02 0.00 0.00 2.00 100.00
NGUgmh96084 0.28 0.01 0.00 1.63 99.00
NGUgmh96085 0.21 0.05 0.00 1.60 100.00
NGUgmh96086 0.18 0.01 0.00 2.74 100.00
NGUgmh96087 0.00 0.00 0.00 1.15 99.00
NGUgmh96088 0.00 0.00 0.00 0.80 100.00
NGUgmh96089 0.01 0.00 0.00 0.90 100.00
NGUgmh96090 0.08 0.00 0.00 0.16 100.00
NGUgmh96091 0.16 0.00 0.00 0.32 100.00
NGUgmh96092 0.11 0.00 0.00 0.44 100.00
NGUgmh96093 0.07 0.01 0.00 5.75 100.00
NGUgmh96094 0.02 0.00 0.00 11.40 99.00
NGUgmh96095 0.07 0.00 0.00 6.36 100.00
NGUgmh96096 0.10 0.00 0.00 4.34 100.00
NGUgmh96097 0.03 0.00 0.00 7.72 99.00
NGUgmh96098 0.01 0.00 0.00 4.10 100.00
NGUgmh96099 0.00 0.00 0.00 5.77 99.00
NGUgmh96100 0.01 0.00 0.00 2.85 99.00
NGUgmh96101 0.04 0.00 0.00 2.52 100.00
NGUgmh96102 0.00 0.00 0.00 4.38 99.00
NGUgmh96103 0.09 0.00 0.00 5.10 99.00
NGUgmh96104 0.04 0.00 0.00 3.25 100.00
NGUgmh96105 0.04 0.00 0.00 0.96 100.00
NGUgmh96106 0.01 0.00 0.00 0.66 100.00
NGUgmh96107 0.02 0.00 0.00 0.99 100.00
NGUgmh96108 0.02 0.00 0.00 0.87 99.00
NGUgmh96109 0.02 0.00 0.00 1.00 100.00
NGUgmh96110 0.02 0.00 0.00 0.72 100.00
NGUgmh96111 0.02 0.00 0.00 4.61 100.00
NGUgmh96112 0.02 0.01 0.00 7.49 100.00
NGUgmh96113 0.02 0.00 0.00 9.45 99.00
NGUgmh96114 0.02 0.00 0.00 11.24 100.00
NGUgmh96115 0.02 0.01 0.00 11.77 100.00
NGUgmh96116 0.02 0.01 0.00 4.29 100.00
NGUgmh96117 0.02 0.00 0.00 6.32 100.00
NGUgmh96118 0.02 0.01 0.00 2.98 100.00
NGUgmh96119 0.06 0.01 0.00 3.30 98.00
NGUgmh96120 0.05 0.01 0.00 1.86 100.00
NGUgmh96121 0.04 0.00 0.00 3.32 98.00
NGUgmh96122 0.01 0.00 0.00 2.15 100.00
NGUgmh96123 0.00 0.00 0.00 7.06 100.00
NGUgmh96124 0.01 0.00 0.00 4.15 99.00
NGUgmh96125 0.02 0.01 0.00 4.92 100.00
NGUgmh96126 0.02 0.00 0.00 3.92 100.00
NGUgmh96127 0.00 0.00 0.00 5.73 100.00
NGUgmh96128 0.08 0.01 0.00 6.85 100.00
NGUgmh96129 0.03 0.01 0.00 7.85 99.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse