Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4641 - 301 Glashammaren
(Object Id: 7878)
(Last updated: 13.01.2017)
Belongs to the Province: Nærøydal-Mølfjell anortositt

Location
County: Vestland Municipality: Aurland (4641)
Map 1:50000: Gudvangen (1316-1) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 376534 m. North: 6747528 m.
Longitude: 6.7280630 Latitude: 60.8438080
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Anorthosite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 16.03.2017)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Abrasive 25.02.2015
Construction material 25.02.2015
Metallurgical use 25.02.2015

Operations
From - To Activity Comments
1956 - 1988 Regular production Company/Institution :Gabrolit AS
I 1975 var Brøvig-tank A/S, Farsund største kapitalinteresse i selskapet som da het K/S Gabbrolit A/S & Co, Oslo. Produktene gikk da til bygnings- og veidekkeformål, samt mindre mengder som slaggdanner til Bjølvefossen og som skuremiddel i tannpasta og vaskepulver.
1988 Regular production Company/Institution :Gudvangen Stein L.L.
Voss Cementvarerfabrikk overtok driften i Nærøydalen i 1988 ved selskapet Gudvangen Stein L.L Driften i Glashammaren ble gradvis nedlagt og hele produksjonen ble overført til Jordalsnuten på andre siden av Nærøydalen.
1997 - 1997 Core drilling Company/Institution :Polymer/ Gudvangen Stein/Borgestad Fabr.
Det ble kjernboret 533m fordelt på 4 hull med hovedformål å undersøke eventuell tilstedeværelse av primær, syreløselig anortositt innover og oppover i fjellet fra de gamle gruvegangene. Slik anortositt ble påvist i rikelig monn.

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metasomatic Form:
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Jotun Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Plagioclase Major mineral (50-90%)

Information(s) in free text format
Free text
Gruvedrifta på anortositt i Nærøydalen startet i Glashammeren på sørsida av dalen omkring 1956 av selskapet Gabrolitt A/S som var et datterselskap av Oslo-firmaet Bjørum A/S. I ca.1988 overtok Voss Cementvarefabrik drifta gjennom selskapet Gudvangen Stein L.L. Hovedparten av uttaket skjedde allerede da i Jordalsnuten på nordsida av dalen, og uttaket i Glashammaren ble gradvis avviklet. Gruva ble i 2002 omgjort til turistgruve, og hvert år er flere tusen turister på omvisning i de spesielle hvite gruvegangene i Glashammaren i Nærøydalen. Kjerneboringer fra gruva i 1997 viste at anortositten innover og oppover i fjellet her er av god syreløselig kvalitet og lokaliteten oppføres derfor som en fremtidig interessant forekomst.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2000
Nasjonal naturressurs i Sogn
;Norsk Bergindustriforening;ARTIKKEL;s. 66-67 pages
Abstract:

Wanvik, Jan Egil , 1999
Nasjonal naturressurs i Sogn
;GeoPublishing A/S;TIDSSKRIFTARTIKKEL;GEO; No.2 (6);26-30 pages
Abstract:
I Nærøydalen, midt inne i et av Norges mest storslåtte områder; ligger Vest Europas mektigste forekomster av anortositt. Denne feltspatrike bergarten har i store deler av vårt århundre vært av industriell interesse. Nå har nye spennende anvendelsesområder blitt aktuelle, og for miljødebatten er det spesielt interessant at bergarten har mange anvendelsesmuligheter sammen med ammoniakk og CO2 utslipp fra gasskraftverk. Frie emneord: Populærvitenskapelig

Wanvik, Jan Egil , 1997
Kjerneboringer i Glashammaren og Jordalsnuten, Nærøydalen, Aurland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.038;58 pages
Abstract:
Fortrolig til 2002. Den omvandlede anortositten i Nærøydalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har i en årrekke vært tatt ut som pukk ved underjordsdrift. Gudvangen Stein har nå i samarbeid med selskapene Polymer og Borgestad Fabrikker fått gjennomført kjerneboringer innerst i tunnelene på begge sider av dalen. For- målet har vært å lokalisere uomvandlet anortositt som råstoff for nye industri- prosesser som er utviklet av de deltakende parter. Det ble boret 533 m i Glas- hammaren og 115 m i Jordalsnuten. Boringene var meget positive, i det større partier med god kvalitet ble påvist i horisontal retning innover i fjellet på begge sider av dalen. Et skrått hull oppover i Glashammaren var entydig utmerket fra omkring 30 m over det eksister- ende driftsnivå. Kjerneboringene har gitt et meget godt grunnlag for å plan- legge fremtidig uttak av råstoff for Polymer og Borgestad Fabrikker.

Dugstad, Per , 1965
Geologiske undersøkelser i området omkring Stalheim, i kommunene Voss og Aurland.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway