Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 4649 - 301 Furuhovden
(Object Id: 7884)
(Last updated: 20.05.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Stad (4649)
Map 1:50000: Ålfoten (1218-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 325038 m. North: 6873015 m.
Longitude: 5.6640860 Latitude: 61.9491780
Show on map

Resource
Resource Type: Olivine Resource Subtype: Olivine

Importance
Raw material meaning: National Importance (reg. 21.09.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form:
Main texture: Granoblastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Olivine Major mineral (>90%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i Kjølsdalen ca.13 km fra Bryggja. Ned til hovedveien er det 2 km grusvei, og 3 km asfaltert fylkesvei. Forekomsten er en ren grovkornet dunitt, med størrelse 700 x 700 meter. Kjemiske analyser varierer mellom 48 og 49 % MgO og et glødetap som er bedre enn 2.4%. Forekomsten ble tidligere sett på som et alternativ dersom driften under jord på Bryggja skulle bli for dyr. Det er en stor dunitt kropp som kan brytes i dagbrudd. forekomstens kvaliteter og de gode driftsforhold gjør at forekomsten anses å ha et potensialet frem i tid

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hysingjord, Jens , 1966
Geologisk undersøkelse av Furuhovden Olivinstensforekomst i Kjølsdalen Eid herred, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.694;14 pages
Abstract:
Furuhovden olivinstensforekomst ble prøvetatt med håndslåtte prøver og med utskutt materiale. Prøvene ble analysert,det ble foretatt differensialtermisk analyse av prøvene og det ble mikroskopert. Det ble foretatt sliptellinger. Tidligere var det lovbestemte krav til olivinsten. Den ble inndelt i en A og en B kvalitet. Furuhovdens olivinsten svarer nærmest til kvalitet B. Den har ikke samme kvalitet som olivinsten fra Almklovdal (A/S Olivin). Vanninnhold og aluminiuminnhold er jevnt over noe høyere. Olivinstenen inneholder rundt 5-10% talk og kloritt.

Gautneb, Håvard , 1997
Resultater fra regionale olivin- og serpentinundersøkelser i Norge 1996
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.043;60 pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HGNGU_96513 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
HGNGU_96514 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
HGNGU_96515 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
HGNGU_96516 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
HGNGU_96517 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4649 - 301 Furuhovden

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU_96513 Bedrock 43.30 1.18 0.00 7.00 0.09 43.80 1.62
HGNGU_96514 Bedrock 41.80 0.76 0.00 7.80 0.10 48.00 0.46
HGNGU_96515 Bedrock 41.50 0.58 0.00 7.60 0.09 49.20 0.17
HGNGU_96516 Bedrock 41.70 1.06 0.00 7.60 0.08 48.10 0.11
HGNGU_96517 Bedrock 41.70 0.62 0.00 8.00 0.10 48.30 0.28
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU_96513 0.02 0.01 0.00 2.37 99.00
HGNGU_96514 0.00 0.00 0.00 0.87 100.00
HGNGU_96515 0.02 0.00 0.00 0.67 100.00
HGNGU_96516 0.01 0.00 0.00 1.11 100.00
HGNGU_96517 0.00 0.00 0.00 0.82 100.00


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway