English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 4649 - 301 Furuhovden
(Objekt Id: 7884)
(Sist oppdatert: 20.05.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stad (4649)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 325038 m. Nord: 6873015 m.
Lengdegrad: 5.6640860 Breddegrad: 61.9491780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 21.09.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>90%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i Kjølsdalen ca.13 km fra Bryggja. Ned til hovedveien er det 2 km grusvei, og 3 km asfaltert fylkesvei. Forekomsten er en ren grovkornet dunitt, med størrelse 700 x 700 meter. Kjemiske analyser varierer mellom 48 og 49 % MgO og et glødetap som er bedre enn 2.4%. Forekomsten ble tidligere sett på som et alternativ dersom driften under jord på Bryggja skulle bli for dyr. Det er en stor dunitt kropp som kan brytes i dagbrudd. forekomstens kvaliteter og de gode driftsforhold gjør at forekomsten anses å ha et potensialet frem i tid

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hysingjord, Jens , 1966
Geologisk undersøkelse av Furuhovden Olivinstensforekomst i Kjølsdalen Eid herred, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.694;14 sider
Abstrakt:
Furuhovden olivinstensforekomst ble prøvetatt med håndslåtte prøver og med utskutt materiale. Prøvene ble analysert,det ble foretatt differensialtermisk analyse av prøvene og det ble mikroskopert. Det ble foretatt sliptellinger. Tidligere var det lovbestemte krav til olivinsten. Den ble inndelt i en A og en B kvalitet. Furuhovdens olivinsten svarer nærmest til kvalitet B. Den har ikke samme kvalitet som olivinsten fra Almklovdal (A/S Olivin). Vanninnhold og aluminiuminnhold er jevnt over noe høyere. Olivinstenen inneholder rundt 5-10% talk og kloritt.

Gautneb, Håvard , 1997
Resultater fra regionale olivin- og serpentinundersøkelser i Norge 1996
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.043;60 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU_96513 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96514 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96515 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96516 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96517 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse