Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4649 - 303 Bryggja
(Object Id: 7891)
(Last updated: 06.02.2015)

Location
County: Vestland Municipality: Stad (4649)
Map 1:50000: Ålfoten (1218-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 316817 m. North: 6871593 m.
Longitude: 5.5091410 Latitude: 61.9325590
Show on map

Resource
Resource Type: Olivine Resource Subtype: Olivine

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 06.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Metallurgical use 25.01.2001

Operations
From - To Activity Comments
1971 - 1988 Regular production Company/Institution :Nor-Mineral
Firmaet ble eid av H. Bjørum som flyttet produksjonen fra Nordal på Sunnmøre og ned til Bryggja.
1988 - 1995 Regular production Company/Institution :Franzefoss Bruk
1995 - Regular production Company/Institution :North Cape Minerals
Se Direktoratet for mineralforvaltning for nærmere informasjon.

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form:
Main texture: Granoblastic Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Enstatite Major mineral (>90%)
Olivine Major mineral (>90%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ved Lefdal på nordsiden av Nordfjord. Forekomsten drives av North Cape Minerals som en underjordsgruve med rom- og pillarbryting. Grovknust olivin kjøres til Bryggja for knusing. Det produseres i hovedsak sandprodukter til støpesand og slaggdanner. Det produseres ca. 500.000 tonn per år. Forekomsten utfyller Åheim på den måten at de produserer mere "hard stein" som har et litt annet bruksområde enn mye av olivinen fra Åheim. Olivinproduksjonen på Bryggja starta opp i 1971. Det var firma Nor-Mineral ved eier H.Bjørum som flyttet produksjonen frå Nordal på Sunnmøre og ned til Bryggja. Produksjonen staret først med eit lite dagbrudd, men i 1975 måtte produksjonen flytte under jord. Det var slaggdanner som var det første produktet og fra ein beskjeden produksjon på ca 15.000 tonn pr.år var den økt til 500.000 tonn i 1988 då firmaet blei solgt til Franzefoss Bruk. Da var det bygget tørke med siloer, samt ny dypvannskai. Franzefoss Bruk var eigar av anlegget frå 1988 og fram til 1995 då North Cape Minerals overtok. Etter overtakelsen er det bygget eit moderne pakkeri for småsekk og big-bags på Kalneset. Olivinen blir tatt ut under jord i Lefdal gruve med kapasitet på vel ein halv milion tonn pr. år. Driftsmetoden er rom&pillar/panelbrytning, og gruven avbygges etasjevis nedover. Laveste produksjonssted er nå 120m under havet og reservene er foreløpig oppboret for ca.30 års drift. Olivinet i gruva er delt i to kvaliteter. Ca 70% er høyverdig hard olivin med MgO-innhold rundt 49-50% og ett glodetap på under 1%. Resterande er ein dårligere kvalitet som bare benyttes til sinterproduksjon, men andelen er høyverdig kvalitet øker jo dypere det drives. Grunnet relativt små produksjonssalver kan bryingen gjøres selektiv med god kvalitetskontroll og høy kvalitet på tørkede og sekkede produkter. Antall ansatte var i 2007 32 stk. Forekomsten ble satt i driftshvile i 2007. Det vurderes nå alternatic bruk av de underjordiske rom.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway