English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4649 - 303 Bryggja
(Objekt Id: 7891)
(Sist oppdatert: 06.02.2015)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stad (4649)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 316817 m. Nord: 6871593 m.
Lengdegrad: 5.5091410 Breddegrad: 61.9325590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 06.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Metallurgisk 25.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1971 - 1988 Regulær drift Selskap/Institusjon:Nor-Mineral
Firmaet ble eid av H. Bjørum som flyttet produksjonen fra Nordal på Sunnmøre og ned til Bryggja.
1988 - 1995 Regulær drift Selskap/Institusjon:Franzefoss Bruk
1995 - Regulær drift Selskap/Institusjon:North Cape Minerals
Se Direktoratet for mineralforvaltning for nærmere informasjon.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Enstatitt Hovedmineral (>90%)
Olivin Hovedmineral (>90%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved Lefdal på nordsiden av Nordfjord. Forekomsten drives av North Cape Minerals som en underjordsgruve med rom- og pillarbryting. Grovknust olivin kjøres til Bryggja for knusing. Det produseres i hovedsak sandprodukter til støpesand og slaggdanner. Det produseres ca. 500.000 tonn per år. Forekomsten utfyller Åheim på den måten at de produserer mere "hard stein" som har et litt annet bruksområde enn mye av olivinen fra Åheim. Olivinproduksjonen på Bryggja starta opp i 1971. Det var firma Nor-Mineral ved eier H.Bjørum som flyttet produksjonen frå Nordal på Sunnmøre og ned til Bryggja. Produksjonen staret først med eit lite dagbrudd, men i 1975 måtte produksjonen flytte under jord. Det var slaggdanner som var det første produktet og fra ein beskjeden produksjon på ca 15.000 tonn pr.år var den økt til 500.000 tonn i 1988 då firmaet blei solgt til Franzefoss Bruk. Da var det bygget tørke med siloer, samt ny dypvannskai. Franzefoss Bruk var eigar av anlegget frå 1988 og fram til 1995 då North Cape Minerals overtok. Etter overtakelsen er det bygget eit moderne pakkeri for småsekk og big-bags på Kalneset. Olivinen blir tatt ut under jord i Lefdal gruve med kapasitet på vel ein halv milion tonn pr. år. Driftsmetoden er rom&pillar/panelbrytning, og gruven avbygges etasjevis nedover. Laveste produksjonssted er nå 120m under havet og reservene er foreløpig oppboret for ca.30 års drift. Olivinet i gruva er delt i to kvaliteter. Ca 70% er høyverdig hard olivin med MgO-innhold rundt 49-50% og ett glodetap på under 1%. Resterande er ein dårligere kvalitet som bare benyttes til sinterproduksjon, men andelen er høyverdig kvalitet øker jo dypere det drives. Grunnet relativt små produksjonssalver kan bryingen gjøres selektiv med god kvalitetskontroll og høy kvalitet på tørkede og sekkede produkter. Antall ansatte var i 2007 32 stk. Forekomsten ble satt i driftshvile i 2007. Det vurderes nå alternatic bruk av de underjordiske rom.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse