English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4616 - 304 Sydnes
(Objekt Id: 7910)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 312033 m. Nord: 6646251 m.
Lengdegrad: 5.6381520 Breddegrad: 59.9108030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Grutlefjordgruppen Formasjon: Sagvassformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er et lite brudd ca. 8x5 meter som har vært drevet på en grålig og uren kalkstein med mye forurensende silikater. Kalken ble brent i en nærliggende ovn. Forekomsten var eneste i drift på tidlig 1950 tallet. Kjemisk analyse viser at kalken har et CaO innhold på 43.24 og et MgO 1.35% Dette tilsvarer et kalkspat innhold på 73.8%.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Restene av bruddet ved Sydnes (Barmen)"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-11-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse