English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4616 - 306 Laukhammar
(Objekt Id: 7912)
(Sist oppdatert: 25.02.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 310709 m. Nord: 6642319 m.
Lengdegrad: 5.6181240 Breddegrad: 59.8749610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Grutlefjordgruppa Formasjon: Sagvassformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bruddet som ligger like ovenfor veien ut til Laukhammer er ca. 10x10 meter. Det har vært drevet på en meget urein kalkstein med mye forurensende silikater og slirer av fyllit. Mektigheten vertikalt er minimum 10 meter. Ca. 100 meter fra bruddet nede ved sjøen ligger restene av en kalkovn der kalken ble brent. Kalken har et CaO og MgO innhold på 45.05 og 4.83% som tilsvarer et kalkspatinnhold på 77.79%

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1
Foto nr. 2

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-9-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse