English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4614 - 302 Haukanes
(Objekt Id: 7918)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 310032 m. Nord: 6639411 m.
Lengdegrad: 5.6087090 Breddegrad: 59.8485780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Grutlefjordgruppa Formasjon: Sagvassformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På Huglo finnes det en rekke kalksteinsdrag og det var kalkutvinning på flere steder. Kalken er grålig og urein . På denne lokaliteten sees rester av en gammel ovn og et gammelt brudd. I dag er området et naturreservat for sjeldne planter. Kalkforekomstene har kun historisk interesse. Kjemisk analyser vier at kalken inneholder 47.85% CaO og 6.23% MgO, noe som tilsvarer et kalkspatinnhold på 82%.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-15-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse