Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4613 - 304 Meland
(Object Id: 7927)
(Last updated: 27.04.2007)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 286100 m. North: 6632660 m.
Longitude: 5.1894220 Latitude: 59.7764070
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Hydrothermal quartz

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production: ,001 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Glas raw material 12.06.2006

Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 25 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Hardangerfjord Nappe Complex
Tectonic complex: Geitungenheten
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>90%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten omfatter en 15 m bred og ca. 30 m lang linse av hydrotermal melkekvarts som stikker opp som en lav knaus på vestsiden av en liten dal gjennom beitemark. Lengste akse av linsen er orientert i NNØ-SSV retning. Den opptrer i fin- til middelskornete gabbroiske bergarter som er gjennomsatt av granodiorittganger. Nær østkontakten og på sørenden av den blottete del av linsen finnes en vannfylt synk med tverrsnitt på 2 m x 3 m som er drevet skrått ned mot nord. Tippenmassen ved synken består av hvit massiv melkekvarts, dels som breksjeganger med 1-5 cm kvartsfragmenter sementert av brunlig ankeritt med litt svovelkis. Bruddet er sannsynligvis drevet i forbindelse med gull-leting.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway