English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4613 - 304 Meland
(Objekt Id: 7927)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 286100 m. Nord: 6632660 m.
Lengdegrad: 5.1894220 Breddegrad: 59.7764070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Hydrotermal kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,001 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Glass råmateriale 12.06.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 25 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex: Geitungenheten
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten omfatter en 15 m bred og ca. 30 m lang linse av hydrotermal melkekvarts som stikker opp som en lav knaus på vestsiden av en liten dal gjennom beitemark. Lengste akse av linsen er orientert i NNØ-SSV retning. Den opptrer i fin- til middelskornete gabbroiske bergarter som er gjennomsatt av granodiorittganger. Nær østkontakten og på sørenden av den blottete del av linsen finnes en vannfylt synk med tverrsnitt på 2 m x 3 m som er drevet skrått ned mot nord. Tippenmassen ved synken består av hvit massiv melkekvarts, dels som breksjeganger med 1-5 cm kvartsfragmenter sementert av brunlig ankeritt med litt svovelkis. Bruddet er sannsynligvis drevet i forbindelse med gull-leting.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse