English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4618 - 304 Kvalvik
(Objekt Id: 7958)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Jondal (1315-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 360809 m. Nord: 6695767 m.
Lengdegrad: 6.4755580 Breddegrad: 60.3743380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Hydrotermal kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 400 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Metallurgisk FeSi 12.06.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 1960 Regulær drift Selskap/Institusjon:Bjølvefossen smelteverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 120 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ullensvang Formasjon: Aga

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :260 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :298 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :304 / 55 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger i lia ned mot Hardangerfjorden (200 m.o.h.) like sør for Alsåker. Vei leder opp til bruddet som tidligere har vært drevet for sitt innhold av hydrotermal kvarts. Bruddet har vifteform og er drevet 150 m inn i fjellsiden mot sørøst hvor det ender i en 150 m bred og over 50 m høy fjellvegg. Bruddets sidekanter er 5-20 m høye. Bruddet er anlagt på en sterkt kvartsinfiltrert sone i lys til mørk grå finkornede kvartsitter (Aga-formasjonen). Kvartsittene fører et tett nettverk av lag-parallelle til skrå- og tverrstilte ganger og linser av hydrotermal melkekvarts med mektigheter på opptil 5 m og lengder på opptil noen titalls meter. De enkelte linsene faller 20°-30° NØ, mens kvartsittenes lagning stryker V til VNV og faller 30°-65° N-NNØ fall. Den kvartsinfiltrerte sonen er omtrent 200 m bred og 300 m lang med NV-SØ orientering (Bergarkiv-rapport 6198 av 1942; ukjent forfatter). Av bruddveggene fremgår det at driften har avbygget den sørvestlige del av den kvartsinfiltrerte sonen. Kvartsittene i den opptil 20 m høye nordlige bruddveggen er sterkt kvartsinfiltrert og det gjenstår derfor sannsynligvis mye kvartsitt med kvartsganger mot nord hvor tykt mosedekke gjør det vanskelig å få et inntrykk av mulighetene for tilleggsreserver. Men alle store partier av massiv melkekvarts som er blottet i området er allerede funnet. Slike kvartsgjennomvevete partier finnes også flere andre steder i området og i kvartsitter ved Sørfjorden.
Fri tekst
Arne Bugge skriver i sin rapport fra 1948; Kvarts som i Norge benyttes til industrielt bruk: "Ved Kvalvik i Hardanger har A/S Bjølvefossen utført meget store tilredningsarbeider for drift av en stor kvartsforekomst." I følge "Naturhistorisk Vegbok Hordaland" (2004) har kvartsen ved Kvalvikane "lenge vore nytta til å fremstille ferrosilisium i Ålvik. Kring 1960 var det slut på aktiviteten i brotet."

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bergarkivrapport 6198. Ukjent forfatter


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse