English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4619 - 301 Trælhaug
(Objekt Id: 7962)
(Sist oppdatert: 10.10.2018)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Eidfjord (4619)
Kart 1:50000: Eidfjord (1415-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 399317 m. Nord: 6703492 m.
Lengdegrad: 7.1695820 Breddegrad: 60.4550680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Referanser
Jorde, K., 1977. Kvartsforekomster, 1415 IV Eidfjord. Norges geologiske undersøkelse Oslo-Kontoret, Bergarkiv Rapportnr. 6491.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Trælhaug quartzite complex"
Foto nr. 2 viser "Geology of the Trælhaug quartzite"
Foto nr. 3 viser "thin section photograph"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jorde, Knut , 1977
Kvartsforekomster, 1415 IV Eidfjord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6491;3 sider
Abstrakt:
Det er påvist en rekke forekomster av kvarts og kvartsrik gneis (=kvartsitt), 4 større og 9 mindre. Det meste er hydrotermalkvarts i granitt og migmatitt. Forekomsten ved Trælhaug er kjent som kvartsitt, men i tillegg trekkes Viv- heller, Urhovden og Veanuten fram. Lokalitetene går godt fram av koordinater og kart.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
2708502 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzite at 32V0399895 6702572
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte mineralanalyer = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2708503 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzitic gneiss at 32V0399767 6702410
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2708504 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzitic gneiss at 32V0399457 6702620
2708505 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzite at 32V0399176 6702728
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte mineralanalyer = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2708506 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzite at 32V0398926 6702841
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte mineralanalyer = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse