Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4628 - 303 Skreidi
(Object Id: 7965)
(Last updated: 08.06.2006)

Location
County: Vestland Municipality: Vaksdal (4628)
Map 1:50000: Bruvik (1215-4) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 320717 m. North: 6710592 m.
Longitude: 5.7363480 Latitude: 60.4914650
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Ved befaring ble det ikke funnet noen relevante kvartsittforekomster ved Skreien, og den gamle lokalitetsangivelsen for kvartsitt i bergarkivet stammer nok fra bryting av den skifrige grunnfjellsgneisen fra slutten av 1800-tallet til første del av 1900-tallet. Blokk herfra vart benyttet til store bergensbygg som bl.a. Vestlandske Kunstindustrimuseum (1896), Den Nasjonale Scene (1909) og Jernbanestasjonen (1913). Bruddet er godt synlig ved E16 som store loddrette flater på østsiden av veien. Korrekt koordinat er 32V 320500 6711750 Sitat fra Sitat fra Naturhistorisk Vegbok Hordaland s. 438: VAKSDALSTEIN TIL BERGEN Frå slutten av 1800-talet og tidleg på 1900-talet vart store mengder stein frå brot langs Sørfjorden og Veafjorden frakta til Bergen Verksemda er for lengst slutt, men vaksdalstein frå Skreien, Hananeset og Stamnes vil for alltid pryda mange kjende bergensbygg og gater. SKREIEN På bilturen frå Vaksdal mot Stanghelle er det mange som har lagt merke til dei store fine flatene i fjellet ved Skreien. I fleire periodar frå starten av 1800-talet til første del av 1900-talet, vart det her teke ut skifrig grunnfjellsgneis til bygningsformål. Etter at jernbanen kom i 1883 vart det enklare å få transportert steinen til Bergen: Steinen i store bergensbygg, som Vestlandske Kunstindustrimuseum (1896), Den Nationale Scene (1909) og Jernbanestasjonen (1913) er frå Skreien.

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Naturhistorisk Vegbok Hordaland. Nord 4 Bokverksted Bergen 2004. Red. W Helland-Hansen 568 s.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway