Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit 5430 - 006 Biggejav'ri
(Object Id: 798)
(Last updated: 18.10.2016)
Drill Cores: Biggejav'ri

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Guovdageaidnu (5430)
Map 1:50000: Masi (1933-4) Map 1:250000: Nordreisa
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 595869 m. North: 7695599 m.
Longitude: 23.4367290 Latitude: 69.3527120
Show on map

Resource
Resource Type: Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) Resource Subtype: Scandium
Element(s): Sc REE U
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 20.03.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 50 thousand tons
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Sc 130 ppm 21.10.1992

Operations
From - To Activity Comments
1983 - 1983 Sampling Company/Institution :NGU
1983 - 1984 Geology Company/Institution :Folldal Verk
1983 - 1984 Core drilling Company/Institution :Folldal Verk
1987 - 1988 Detail mapping Company/Institution :NGU
1988 - 1988 Geophysics Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Dating: 1760 million year Method: U/Pb
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Albitisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Troms-Finnmark Basement Province
Geotec.unit: Kautokeino Greenstone Belt
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Albite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Dolomite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Rutile Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Muscovite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Biotite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Apatite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Davidite Major mineral (>10%)
Ore mineral Monazite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Xenotime Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Uraninite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Thorite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Albitite
1760 mill. years;..Method:U/Pb
Wall rock Amfibolite Intrusive
Original rock :Dolerite
1986 (-157\+157) mill. years;..Method:Sm/Nd
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Mg-rich amfibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :178 / 20 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger 3 km SSV for Biggeluobbal fjellstue og nåes lettest ved å følge en traktorvei opp fra denne. Den ble påvist etter radiometriske helikoptermålinger som ble utført i 1982 av NGU. En mindre blotning med mineralisert albititt ligger i sørenden av et 1,5 km langt blokktog. Sc-REE mineraliseringen opptrer i en radioaktiv albititt omgitt av ultramafiske metavulkanitter med komatiitisk basalt og komatiitisk sammensetning. Strukturellt over ligger glimmerskifer mens amfibolitt tholeittisk metabasalt dominerer under. De vanligste omvandlingstypene i området er albittisering, karbonatisering, biotittisering og skapolittisering. Albititten er 1-6 m mektig og danner en flattliggende skål som er tilnærmet konkordant foliasjonen og lagdelingen. Den består av mer enn 90 % albitt (ca. 10 % Na2O). I mindre mengder oppter karbonat, kvarts, glimmer, kloritt, kromitt og rutil. En Cr- og V-rik variant av daviditt-loveringitt er det viktigste Sc-REE førende mineralet. Bastnaesitt, ortitt, monasitt, xenotim, thortveititt og ulike U-mineraler er aksessorisk. Grensen til sidebergarten er relativt skarp. Den er anriket på flogopitt, dolomitt og skapolitt. Albititten og Sc-REE mineraliseringen er antatt å være dannet etter toppen av hoveddeformasjonen. Kjemisk og mineralogisk har albititten trekk som er karakteristisk for karbonatittisk og alkalin magmatisme . Men regionale undersøkelser, omvandlingstyper og isotopanalyser indikerer en metasomatisk-hydrotermal dannelse fra metamorfe løsninger derivert fra kontinental skorpe. Sc-REE mineraliseringene er dels samtidig og dels senere enn albittiseringen av metavulkanittene.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Mineralised albitite in contact with amphibolite"
Photo no. 2 showing Carbonate veinlets in amphibolite"
Photo no. 3 showing Mineralised albitite"
Photo no. 4 showing Davidite-chromite rich albitite"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Olerud, S. , 1988
Davidite-loveringite in early Proterozoic albite felsite in Finnmark, north Norway
;Mineralogical Society;ARTIKKEL;Mineralogical magazine; No.52 (366);400-402 pages

Solli, A. , 1988
Masi. Berggrunnskart; Masi; 19334; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Olerud, Svein , 1985
Mikrosonde undersøkelser av radioaktiv albittfels fra Biggejavri, Kautokeino.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.159;19 pages
Abstract:
Biggejavriforekomsten i Kautokeino består av radioaktiv albittfels som ligger i basiske vulkanske bergarter i Kautokeino grønnsteinbelte. 6 prøver av radioaktiv albillfels er undersøkt med mikrosonde på IKU i Trondheim. Denne bergarten består av albitt (> 90 %), daviditt, kalkspat, muskovitt, kromitt, rutil og mindre mengder av calkinsitt, monasitt, orthitt, coffinitt, uranophan, branneritt, thortveititt og forskjellige sulfidmineraler. Det er gjort kvantitative analyser på davidittkorn og endel andre mineraler. Analyseresultater fra bergart og tungmineralkonsentratprøver presenteres. Bergarten har et høyt innhold av scandium, sjeldne jordarter og uran som gjør den økonomisk intressant.

Lauritsen, Torleif , 1989
Bakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.031;11 pages
Abstract:
Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst i området. For å undersøke om mineralet daviditt gir IP-effekt er det utført målinger på prøver i laboratorium. De magnetiske målingene har påvist flere nord-syd-gående magnetiske bånd. VLF-målingene indikerer en bergartsgrense på enkelte profiler. Laboratoriemålingene viser ingen IP-anomali som kan tilskrives daviditt.

Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre , 1993
Interpretation of the Proterozoic Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.425;43-62 pages
Abstract:
Processed images of aeromagnetic, gravimetric and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements, petrophysical data and digitised geological field observations have been used in a geological interpretation and structural analysis of the Kautokeino Greenstone Belt, KGB. The data were analysed with an image-processing system (geophysical data) and a geographic information system (geological data and interpretations). The bulk of the mafic volcanic rocks in the Kautokeino Greenstone Belt is situated within a NNW-SSE-trending, 35 km wide and up to 5-6 km deep trough which is thought to represent and Early Proterozoic rift deformed by strike-slip faulting along the Bothnian-Kvænangen Fault Complex,BKFC. The margins of the Alta-Kautokeino Rift, AKR, can be outlined from the geophysical data. The Ciegnaljåkka-Boaganjavri Lineament and the Soadnjujavri-Bejasjavri Fault are the main bordering fault zones and arc continuous along the entire greenstone belt. The supracrustals between these two zones are continuous to great depth (5-6 km) and the contracts along these bordering zones are steeply dipping. Gravity interpretations show that the outer amphibolite-facies rocks are just as deep as the central greenschist-facies unit. Results of the present study suggest that the amphibolite-facies volcano-sedimentary rocks situated along the flanks of the KGB should also be included in the rift.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
FI0144.01 Bedrock
Sampler: Sandstad, J.S.
Comment: Sc-REE-U mineralisert albititt (gjennomsnitt av 24 prøver)
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
JS87175 Bedrock
Sampler: Sandstad, J.S.
Comment: albititt, finkornet, med daviditt-diss. og karbflekker
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
JS87177 Bedrock
Sampler: Sandstad, J.S.
Comment: albititt, fink., rosa, uten opake mineraler
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
JS87184 Block
Sampler: Sandstad, J.S.
Comment: albititt, fink., gråhvit, daviditt diss., middelsk.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
JS87187 Block
Sampler: Sandstad, J.S.
Comment: albititt, fink, foliert, mørke slirer og spetter
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5430 - 006 Biggejav'ri

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Co* Ni* Ba* V* Cr*
FI0144.01 Bedrock 10 31 83 917 3868
JS87175 Bedrock 18 5 22 62 770 3270
JS87177 Bedrock 3 3 186 239
JS87184 Block 6 16 67 647 2600
JS87187 Block 1 82 5 33 126 686 6560
------------------
Sample No. Th* U* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* La*
FI0144.01 16.00 864.00 19.0 58.0 225.0 88 8.00 2.00 800.00
JS87175 14.00 1450.00 31.0 46.0 300.0 129 11.00 1.00 1155.00
JS87177 0.00 29.00 3.0 22.0 23.0 198 42.00 1.00 30.00
JS87184 21.00 950.00 22.0 39.0 318.0 100 6.00 1410.00
JS87187 13.00 459.00 20.0 31.0 210.0 85 4.00 2.00 713.00
------------------
Sample No. Ce* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Tm* Yb*
FI0144.01 603.00 51.00 5.00 1.00 3.00 64.00
JS87175 738.00 37.00 4.00 1.00 3.00 47.00 87.00
JS87177 34.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
JS87184 852.00 35.00 4.00 1.00 3.00 48.00 98.00
JS87187 595.00 14.00 2.00 1.00 6.00 3.00 8.00 57.00
------------------
Sample No. Lu* Cl* Sc* Hf*
FI0144.01 11.00 190 109.00 3.00
JS87175 16.00 203 117.00 4.00
JS87177 1.00 115 5.00 5.00
JS87184 16.00 184 130.00 3.00
JS87187 8.00 157 90.00 2.00

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
FI0144.01 Bedrock 62.41 17.94 1.65 1.93 0.05 0.94 1.52
JS87175 Bedrock 62.74 17.96 1.81 1.60 0.07 0.94 1.68
JS87177 Bedrock 65.51 18.78 3.21 0.11 0.01 0.00 0.54
JS87184 Block 64.32 18.50 1.35 2.16 0.05 0.72 0.46
JS87187 Block 64.19 18.50 1.35 2.16 0.05 0.72 0.46
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Co2 H2O Sum
FI0144.01 10.02 0.29 0.01 0.73 1.60 99.00
JS87175 10.38 0.25 0.01 1.98 1.15 101.00
JS87177 11.31 0.10 0.00 0.47 0.24 100.00
JS87184 10.55 0.29 0.00 0.49 0.93 100.00
JS87187 10.55 0.29 0.00 0.00 0.95 99.00


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway