English version
MALMDATABASEN
Forekomst 5430 - 006 Biggejav'ri
(Objekt Id: 798)
(Sist oppdatert: 18.10.2016)
Borkjerner: Biggejav'ri

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Masi (1933-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 595869 m. Nord: 7695599 m.
Lengdegrad: 23.4367290 Breddegrad: 69.3527120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) Ressursundertype: Scandium
Element(er): Sc REE U
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 50 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Sc 130 ppm 21.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1983 - 1983 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1983 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:Folldal Verk
1983 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Folldal Verk
1987 - 1988 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1988 - 1988 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Datering: 1760 million år Metode: U/Pb
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Daviditt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Monazitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Xenotim Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Uraninitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Thoritt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albitite
1760 mill. år;..Metode:U/Pb
Sidebergart Amfibolite Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
1986 (-157\+157) mill. år;..Metode:Sm/Nd
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Mg-rich amfibolite Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :178 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 3 km SSV for Biggeluobbal fjellstue og nåes lettest ved å følge en traktorvei opp fra denne. Den ble påvist etter radiometriske helikoptermålinger som ble utført i 1982 av NGU. En mindre blotning med mineralisert albititt ligger i sørenden av et 1,5 km langt blokktog. Sc-REE mineraliseringen opptrer i en radioaktiv albititt omgitt av ultramafiske metavulkanitter med komatiitisk basalt og komatiitisk sammensetning. Strukturellt over ligger glimmerskifer mens amfibolitt tholeittisk metabasalt dominerer under. De vanligste omvandlingstypene i området er albittisering, karbonatisering, biotittisering og skapolittisering. Albititten er 1-6 m mektig og danner en flattliggende skål som er tilnærmet konkordant foliasjonen og lagdelingen. Den består av mer enn 90 % albitt (ca. 10 % Na2O). I mindre mengder oppter karbonat, kvarts, glimmer, kloritt, kromitt og rutil. En Cr- og V-rik variant av daviditt-loveringitt er det viktigste Sc-REE førende mineralet. Bastnaesitt, ortitt, monasitt, xenotim, thortveititt og ulike U-mineraler er aksessorisk. Grensen til sidebergarten er relativt skarp. Den er anriket på flogopitt, dolomitt og skapolitt. Albititten og Sc-REE mineraliseringen er antatt å være dannet etter toppen av hoveddeformasjonen. Kjemisk og mineralogisk har albititten trekk som er karakteristisk for karbonatittisk og alkalin magmatisme . Men regionale undersøkelser, omvandlingstyper og isotopanalyser indikerer en metasomatisk-hydrotermal dannelse fra metamorfe løsninger derivert fra kontinental skorpe. Sc-REE mineraliseringene er dels samtidig og dels senere enn albittiseringen av metavulkanittene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Mineralised albitite in contact with amphibolite"
Foto nr. 2 viser "Carbonate veinlets in amphibolite"
Foto nr. 3 viser "Mineralised albitite"
Foto nr. 4 viser "Davidite-chromite rich albitite"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Olerud, S. , 1988
Davidite-loveringite in early Proterozoic albite felsite in Finnmark, north Norway
;Mineralogical Society;ARTIKKEL;Mineralogical magazine; No.52 (366);400-402 sider

Solli, A. , 1988
Masi. Berggrunnskart; Masi; 19334; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Olerud, Svein , 1985
Mikrosonde undersøkelser av radioaktiv albittfels fra Biggejavri, Kautokeino.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.159;19 sider
Abstrakt:
Biggejavriforekomsten i Kautokeino består av radioaktiv albittfels som ligger i basiske vulkanske bergarter i Kautokeino grønnsteinbelte. 6 prøver av radioaktiv albillfels er undersøkt med mikrosonde på IKU i Trondheim. Denne bergarten består av albitt (> 90 %), daviditt, kalkspat, muskovitt, kromitt, rutil og mindre mengder av calkinsitt, monasitt, orthitt, coffinitt, uranophan, branneritt, thortveititt og forskjellige sulfidmineraler. Det er gjort kvantitative analyser på davidittkorn og endel andre mineraler. Analyseresultater fra bergart og tungmineralkonsentratprøver presenteres. Bergarten har et høyt innhold av scandium, sjeldne jordarter og uran som gjør den økonomisk intressant.

Lauritsen, Torleif , 1989
Bakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.031;11 sider
Abstrakt:
Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst i området. For å undersøke om mineralet daviditt gir IP-effekt er det utført målinger på prøver i laboratorium. De magnetiske målingene har påvist flere nord-syd-gående magnetiske bånd. VLF-målingene indikerer en bergartsgrense på enkelte profiler. Laboratoriemålingene viser ingen IP-anomali som kan tilskrives daviditt.

Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre , 1993
Interpretation of the Proterozoic Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.425;43-62 sider
Abstrakt:
Processed images of aeromagnetic, gravimetric and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements, petrophysical data and digitised geological field observations have been used in a geological interpretation and structural analysis of the Kautokeino Greenstone Belt, KGB. The data were analysed with an image-processing system (geophysical data) and a geographic information system (geological data and interpretations). The bulk of the mafic volcanic rocks in the Kautokeino Greenstone Belt is situated within a NNW-SSE-trending, 35 km wide and up to 5-6 km deep trough which is thought to represent and Early Proterozoic rift deformed by strike-slip faulting along the Bothnian-Kvænangen Fault Complex,BKFC. The margins of the Alta-Kautokeino Rift, AKR, can be outlined from the geophysical data. The Ciegnaljåkka-Boaganjavri Lineament and the Soadnjujavri-Bejasjavri Fault are the main bordering fault zones and arc continuous along the entire greenstone belt. The supracrustals between these two zones are continuous to great depth (5-6 km) and the contracts along these bordering zones are steeply dipping. Gravity interpretations show that the outer amphibolite-facies rocks are just as deep as the central greenschist-facies unit. Results of the present study suggest that the amphibolite-facies volcano-sedimentary rocks situated along the flanks of the KGB should also be included in the rift.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
FI0144.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Sc-REE-U mineralisert albititt (gjennomsnitt av 24 prøver)
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS87175 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: albititt, finkornet, med daviditt-diss. og karbflekker
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS87177 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: albititt, fink., rosa, uten opake mineraler
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS87184 Løsblokk
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: albititt, fink., gråhvit, daviditt diss., middelsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS87187 Løsblokk
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: albititt, fink, foliert, mørke slirer og spetter
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 006 Biggejav'ri

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Co* Ni* Ba* V* Cr*
FI0144.01 Fastfjell 10 31 83 917 3868
JS87175 Fastfjell 18 5 22 62 770 3270
JS87177 Fastfjell 3 3 186 239
JS87184 Løsblokk 6 16 67 647 2600
JS87187 Løsblokk 1 82 5 33 126 686 6560
------------------
Prøvenr. Th* U* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* La*
FI0144.01 16.00 864.00 19.0 58.0 225.0 88 8.00 2.00 800.00
JS87175 14.00 1450.00 31.0 46.0 300.0 129 11.00 1.00 1155.00
JS87177 0.00 29.00 3.0 22.0 23.0 198 42.00 1.00 30.00
JS87184 21.00 950.00 22.0 39.0 318.0 100 6.00 1410.00
JS87187 13.00 459.00 20.0 31.0 210.0 85 4.00 2.00 713.00
------------------
Prøvenr. Ce* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Tm* Yb*
FI0144.01 603.00 51.00 5.00 1.00 3.00 64.00
JS87175 738.00 37.00 4.00 1.00 3.00 47.00 87.00
JS87177 34.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
JS87184 852.00 35.00 4.00 1.00 3.00 48.00 98.00
JS87187 595.00 14.00 2.00 1.00 6.00 3.00 8.00 57.00
------------------
Prøvenr. Lu* Cl* Sc* Hf*
FI0144.01 11.00 190 109.00 3.00
JS87175 16.00 203 117.00 4.00
JS87177 1.00 115 5.00 5.00
JS87184 16.00 184 130.00 3.00
JS87187 8.00 157 90.00 2.00

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
FI0144.01 Fastfjell 62.41 17.94 1.65 1.93 0.05 0.94 1.52
JS87175 Fastfjell 62.74 17.96 1.81 1.60 0.07 0.94 1.68
JS87177 Fastfjell 65.51 18.78 3.21 0.11 0.01 0.00 0.54
JS87184 Løsblokk 64.32 18.50 1.35 2.16 0.05 0.72 0.46
JS87187 Løsblokk 64.19 18.50 1.35 2.16 0.05 0.72 0.46
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Co2 H2O Sum
FI0144.01 10.02 0.29 0.01 0.73 1.60 99.00
JS87175 10.38 0.25 0.01 1.98 1.15 101.00
JS87177 11.31 0.10 0.00 0.47 0.24 100.00
JS87184 10.55 0.29 0.00 0.49 0.93 100.00
JS87187 10.55 0.29 0.00 0.00 0.95 99.00


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse