English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3802 - 306 Kjeldås
(Objekt Id: 8545)
(Sist oppdatert: 06.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Holmestrand (3802)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 569650 m. Nord: 6612440 m.
Lengdegrad: 10.2355180 Breddegrad: 59.6442420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ett 160x80 meter stort brudd drevet på en kontaktmetamorf kalkstein. Bruddet har sannsynligvis aldri vært drevet som kalkforekomst, men har vært brukt til pukk. Forekomsten ligger i dag kun noen få meter fra bebyggelse og som kalkforekomst er den uten interesse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse