English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3046 - 303 Bjertnes
(Objekt Id: 8619)
(Sist oppdatert: 24.05.2018)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Krødsherad (3046)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 536249 m. Nord: 6670900 m.
Lengdegrad: 9.6533300 Breddegrad: 60.1733830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 500 m oppe i lia rett ovenfor Bjertnes gård. Her er et 40x40 m stort brudd med 2 styrtsjakter og en horisontal transportstoll. Bergarten er en samensatt pegmatitt med hovedmineral hvit natronfeltspat og rødlig K-feltspat. Kvarts utgjør en mindre del. Lokalt er det ganske store anrikninger av muskovitt. Forekomsten er kjent for sitt innhold av aksessoriske radiokative mineraler med høy radiokativitet. Det er en mye besøkt lokalitet av amatørgeologer Fra Poulsen 1967: Eldre feltspatbrudd drevet pl en tilsynelatende mektig, henimot Ø-V orientert pegmatittmasse. Pegmatitten er gjennomsklrat av en ø-s gående forkastning som danner en dyptliggende elv eller bekkefar. Forekomaten er således delt i to atskilte deler. Adskillig teltspat (og glimmer?) er tatt ut. De tilgJeasølige prøver viste ea middels god muskovitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1967
Glimmer i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;AVHANDLING;Bergarkivet; No.BA 6278;136 sider
Abstrakt:
Arbeidet med rapporten var en følge av den voldsomme ekspansjon vår glimmer- industri fikk under krigen. Rapporten har form av et manus med kommentarer i innledningen. Rapporten omhandler først generelle bemerkninger om glimmer når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper. De forskjellige typer glimmermineraler nevnes også. Det blir i tillegg nevnt endel kjente anvendelser av glimmer i indu- strien. Historikk og framtidsutsikter for glimmer blir kort berørt. Endelig tar rapporten for seg de viktigste "glimmerområdene" i Norge, Til slutt i rapporten omtales kort landets 361 kjente glimmerforekomster.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse