English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 019 Raisutnjunni
(Objekt Id: 874)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Suoluvuobmi (1934-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 602614 m. Nord: 7721481 m.
Lengdegrad: 23.6362750 Breddegrad: 69.5820760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.0 % 23.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1983 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:Folldal Verk a/s
1988 - 1988 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 10 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :35 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :216 / 25 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 4 km øst for Suoluvuobmi Fjellstue, og 2 km fra nærmeste bilvei (Alta-Kautokeino). Ei mindre røskegrop (0.5x1.5 m) ligger i karbonatrike, båndete glimmerskifre i et område som er dominert av båndet amfibolitt. Blokker i og ved gropa er sterkt forvitra, dels grafittførende og få blokker med kvarts, svovelkis og kobberkis er identifisert. Sør for gropa finnes kobberkis på opptil 20 cm brede kvartsganger som skjærer foliasjonen i amfibolitt, som dels er båndet. En prøve fra en slik kvartsgang inneholder 0.5 ppm gull.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zwaan, K.B. , 1988
Nordreisa. Berggrunnskart Nordreisa M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS88474 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: py-malm, semi-massiv, litt grafitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS88475 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: pyritt-kobberkis i breksjert kvartsgang med bergartsfragmenter
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Raisutnjunni
(Objekt Id: 10245 19,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Suoluvuobmi (1934-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 602594 m. Nord: 7721251 m.
Lengdegrad: 23.6355070 Breddegrad: 69.5800230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS88473 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: pyritt og kobberkis i kvartsåre i amfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 019 Raisutnjunni

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS88473 Fastfjell 8363 957 9 41 48 1.7 519.0
JS88474 Tipprøve 3144 4 15 625 198 .3 8.0
JS88475 Tipprøve 17385 11 19 1242 56 .2 96.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
JS88473 1.0 4.0 2.0 4 4.0 10 4.00 2 9
JS88474 1.0 2.0 2.0 8 1.0 3 4.00 2 2
JS88475 8.0 6.0 2.0 19 1.0 1 5.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
JS88473 .82 23 15 153 2.90 1.00 5.00 1 5.0
JS88474 30.50 3 8 78 50.82 3.00 5.00 1 1.0
JS88475 16.70 10 13 117 21.70 1.00 5.00 1 3.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS88473 2.00 2 0 0 0 0 0 1 0
JS88474 2.00 26 0 0 0 0 0 0 0
JS88475 7.00 18 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse