English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 025 Æbbergielas
(Objekt Id: 884)
(Sist oppdatert: 11.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Raisjav'ri (1833-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565394 m. Nord: 7661061 m.
Lengdegrad: 22.6391630 Breddegrad: 69.0522460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.7 % 24.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1959 - 1959 Geologi Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 16 km VNV for Kautokeino og ble påvist under blokkleting av GM i 1959. Ujevn disseminasjon av kobbersulfider finnes over flere hundre meters lengde i pyroksenførende amfibolitt nær grensen til Raisædno gneiskompleks i vest. Denne grensesonen er også gjennomsatt an mindre granitter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-2-4 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: amphibolite, medium grained, bornite along/within lenses of coarse grained pyroxene and feldspar.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-2-5 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: amphibolite, medium grained, chalocite within coarse grained px-fsp+bio lenses.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Æbbergielas
(Objekt Id: 967 25,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Raisjav'ri (1833-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565484 m. Nord: 7660661 m.
Lengdegrad: 22.6411500 Breddegrad: 69.0486390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-2-6 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: amphibolite, banded, pyroxene and magnetite rich bands, some cpy diss.
Antall registrerte elementanalyser = 2
NO-2-7 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: amphibolite, albitised?, rel. heavy cpy diss.
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 025 Æbbergielas

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO-2-4 Fastfjell 8429 1 2 18 142 .4 7.0
NO-2-5 Fastfjell 92 9 2 23 84 .1 29.0
NO-2-6 Fastfjell 3625 33 4 20 102 .1 74.0
NO-2-6 Fastfjell 3625 33 4 20 102 .1 74.0
NO-2-7 Fastfjell 7906 3 4 9 55 .4 112.0
NO-2-7 Fastfjell 7906 3 4 9 55 .4 112.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO-2-4 3.0 6.0 2.0 2 1.0 8 2.00 2 2
NO-2-5 5.0 3.0 2.0 2 1.0 13 1.00 2 5
NO-2-6 5.0 6.0 2.0 2 1.0 12 8.00 2 6
NO-2-6 5.0 6.0 2.0 2 1.0 12 8.00 2 6
NO-2-7 6.0 6.0 2.0 3 1.0 6 1.00 2 8
NO-2-7 6.0 6.0 2.0 3 1.0 6 1.00 2 8
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO-2-4 .03 90 360 132 4.66 2.00 5.00 1 2.0
NO-2-5 .01 79 291 222 4.67 1.00 5.00 1 3.0
NO-2-6 .19 73 284 336 4.99 1.00 5.00 1 5.0
NO-2-6 .19 73 284 336 4.99 1.00 5.00 1 5.0
NO-2-7 .37 74 300 346 3.82 2.00 5.00 1 12.0
NO-2-7 .37 74 300 346 3.82 2.00 5.00 1 12.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
NO-2-4 5.00 2 0 1 0 0 0 1 0
NO-2-5 8.00 4 0 1 1 0 1 1 0
NO-2-6 4.00 2 0 1 1 0 0 1 0
NO-2-6 4.00 2 0 1 1 0 0 1 0
NO-2-7 7.00 3 0 0 0 0 0 5 0
NO-2-7 7.00 3 0 0 0 0 0 5 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse