Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1832 - 601 Vassenget 1
(Object Id: 9150)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448504 m. North: 7302221 m.
Longitude: 13.8725490 Latitude: 65.8371520
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 03.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Banded gneiss Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Deposit rock
Lithology: Mica schist Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :8 / 60

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er glimmergneis med lyse feltspat/kvartsbånd. Den spalter i forskjellige tykkelser i området 1-10 cm. Stedvis finnes små og ganske store granatkorn i bergarten. Enkelte lagflater er brune av rust, som tyder på innhold av kis. Mektighet på den skifrige sonen i strandkanten anslås til ca. 10 m. Det har ikke vært brudd i forekomsten bortsett fra noen heller som er tatt ut til lokal bruk. Bergarten burde være brukbar som murestein. Endel heller burde også være mulig å ta ut. Bonden på Vassenget opplyste om en liknende skifer-lokalitet på åsen øst for gården som den registrerte ved vatnet. Sannsynligvis er det i tilfelle en annen sone enn den ved vatnet.
Location
Den skifrige gneisen kan best vurderes i strandkanten rett ned for Vassenget gård. På vestsiden av ei lita bukt her er det gode blotninger.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Stranda med mye skiferblokk."
Photo no. 2 showing God blotning"
Photo no. 3 showing Store granater i den båndete gneisen"
Photo no. 4 showing Skifrig stein med skiferblotning i bakgrunnen."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gjelle, S.T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. , 2003
Røssvatnet. Berggrunnskart; Røssvatnet; 19261; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 pages
Abstract:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1832601 Hand specimen
Sampler: Rolv Dahl/...Stored: NGU/...Size(kg): 1

Name of Locality: Vassenget 2
(Object Id: 20920 601,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 447420 m. North: 7303198 m.
Longitude: 13.8484080 Latitude: 65.8457390
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 03.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :120 / 60

Information(s) in free text format
Description
En skifersone med nokså lik bergart som hovedforekomsten krysser veien her. Det kan være samme skifersone som Vassenget 1. Skiferkvaliteten er dårligere her enn i hovedforekomsten, og er i beste fall bare brukbar som murestein.
Location
Dette er ei veiskjæring 1,5 km NØ for Vassenget.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veiskjæringen"


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway