English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 601 Vassenget 1
(Objekt Id: 9150)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448504 m. Nord: 7302221 m.
Lengdegrad: 13.8725490 Breddegrad: 65.8371520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Båndgneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :8 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er glimmergneis med lyse feltspat/kvartsbånd. Den spalter i forskjellige tykkelser i området 1-10 cm. Stedvis finnes små og ganske store granatkorn i bergarten. Enkelte lagflater er brune av rust, som tyder på innhold av kis. Mektighet på den skifrige sonen i strandkanten anslås til ca. 10 m. Det har ikke vært brudd i forekomsten bortsett fra noen heller som er tatt ut til lokal bruk. Bergarten burde være brukbar som murestein. Endel heller burde også være mulig å ta ut. Bonden på Vassenget opplyste om en liknende skifer-lokalitet på åsen øst for gården som den registrerte ved vatnet. Sannsynligvis er det i tilfelle en annen sone enn den ved vatnet.
Beliggenhet
Den skifrige gneisen kan best vurderes i strandkanten rett ned for Vassenget gård. På vestsiden av ei lita bukt her er det gode blotninger.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stranda med mye skiferblokk."
Foto nr. 2 viser "God blotning"
Foto nr. 3 viser "Store granater i den båndete gneisen"
Foto nr. 4 viser "Skifrig stein med skiferblotning i bakgrunnen."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gjelle, S.T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. , 2003
Røssvatnet. Berggrunnskart; Røssvatnet; 19261; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 sider
Abstrakt:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1832601 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Vassenget 2
(Objekt Id: 20920 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 447420 m. Nord: 7303198 m.
Lengdegrad: 13.8484080 Breddegrad: 65.8457390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :120 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En skifersone med nokså lik bergart som hovedforekomsten krysser veien her. Det kan være samme skifersone som Vassenget 1. Skiferkvaliteten er dårligere her enn i hovedforekomsten, og er i beste fall bare brukbar som murestein.
Beliggenhet
Dette er ei veiskjæring 1,5 km NØ for Vassenget.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæringen"


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse