Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 608 Kleivtoppen
(Object Id: 9220)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 511628 m. North: 7461209 m.
Longitude: 15.2696700 Latitude: 67.2673480
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 27.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kvartsittskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzschist Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Mineralogy:
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Naturflate (1)"
Photo no. 2 showing Naturflate (2)"

Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture: Banded
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :220 / 40

Information(s) in free text format
Description
Skiferen forekommer i en sone av sparagmittisk sandstein. Denne sonen er godt blottet i en veiskjæring rett nedenfor et gammelt brudd, hvor bare små mengder skifer er uttatt. Mektigheten på sonen er ca. 17 m. Innenfor denne sonen er et parti med ca. 6 m mektighet som kan sies å ha spaltbar skifer. Bergarten er meget sprø slik at fjellet er sterkt oppsprukket så bare små flis kan taes ut. De karakteristiske tynne glimmersjikt som denne typen spalter etter er dårlig utviklet, så den spalter trolig tungt av den grunn. Skiferen er for sterkt oppsprukket til å være drivbar.
Historic
Det er gjort kun prøveuttak på forekomsten som er beskrevet av Poulsen (1941) og Hatling (1974).
Location
Bruddet ligger i Røvika mellom jernbanen og riksveien rett sør for Kleivtoppen. Like over bruddet går jernbanen inn i en tunnel.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Heng-grense i bruddet"
Photo no. 2 showing Skrottipp nedenfor bruddet"
Photo no. 3 showing Veiskjæring like vest for bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 pages
Abstract:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway