English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 608 Kleivtoppen
(Objekt Id: 9220)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511628 m. Nord: 7461209 m.
Lengdegrad: 15.2696700 Breddegrad: 67.2673480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 27.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Naturflate (1)"
Foto nr. 2 viser "Naturflate (2)"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :220 / 40

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen forekommer i en sone av sparagmittisk sandstein. Denne sonen er godt blottet i en veiskjæring rett nedenfor et gammelt brudd, hvor bare små mengder skifer er uttatt. Mektigheten på sonen er ca. 17 m. Innenfor denne sonen er et parti med ca. 6 m mektighet som kan sies å ha spaltbar skifer. Bergarten er meget sprø slik at fjellet er sterkt oppsprukket så bare små flis kan taes ut. De karakteristiske tynne glimmersjikt som denne typen spalter etter er dårlig utviklet, så den spalter trolig tungt av den grunn. Skiferen er for sterkt oppsprukket til å være drivbar.
Historikk
Det er gjort kun prøveuttak på forekomsten som er beskrevet av Poulsen (1941) og Hatling (1974).
Beliggenhet
Bruddet ligger i Røvika mellom jernbanen og riksveien rett sør for Kleivtoppen. Like over bruddet går jernbanen inn i en tunnel.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Heng-grense i bruddet"
Foto nr. 2 viser "Skrottipp nedenfor bruddet"
Foto nr. 3 viser "Veiskjæring like vest for bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse