Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1840 - 604 Nydalsvatnet
(Object Id: 9221)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 509833 m. North: 7441496 m.
Longitude: 15.2263680 Latitude: 67.0905890
Show on map

Resource
Resource Type: Whetstone Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten som er brukt til brynestein en en kalkholdig glimmerskifer (Kollung & Gustavson 1995). Skiferen ligger inne tykke enheter med marmor. Brynene er sannsynligvis kun brukt lokalt i bygdene omkring Saltfjorden. Bryner er et historisk produkt. Beliggenheten av uttaket betyr at råstoffet heller ikke har noe potensial som bruk for skifer eller murestein. Mineralogi Mineralogi i bergarten er kvarts, feltspatt, glimmer og litt karbonat.
Historic
Historien om uttakene er ikke kjent.
Location
Forekomsten ligger i et veiløst område på en høyde 530 moh. Enklest adkomst til forekomsten er fra Rv. 812 med å gå ut fra Skar(d), hvorfra det er ca. 4 km til forekomsten. Skard ligger ca. 5 km fra E6 fra kryss ved Medby like sør for Rognan. Rv. 812 går fra E6 mot Skjerstad og Beiarn.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway