English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 604 Nydalsvatnet
(Objekt Id: 9221)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509833 m. Nord: 7441496 m.
Lengdegrad: 15.2263680 Breddegrad: 67.0905890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Brynestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt til brynestein en en kalkholdig glimmerskifer (Kollung & Gustavson 1995). Skiferen ligger inne tykke enheter med marmor. Brynene er sannsynligvis kun brukt lokalt i bygdene omkring Saltfjorden. Bryner er et historisk produkt. Beliggenheten av uttaket betyr at råstoffet heller ikke har noe potensial som bruk for skifer eller murestein. Mineralogi Mineralogi i bergarten er kvarts, feltspatt, glimmer og litt karbonat.
Historikk
Historien om uttakene er ikke kjent.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i et veiløst område på en høyde 530 moh. Enklest adkomst til forekomsten er fra Rv. 812 med å gå ut fra Skar(d), hvorfra det er ca. 4 km til forekomsten. Skard ligger ca. 5 km fra E6 fra kryss ved Medby like sør for Rognan. Rv. 812 går fra E6 mot Skjerstad og Beiarn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse