Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 603 Falkelva
(Object Id: 9229)
(Last updated: 18.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 545233 m. North: 7524881 m.
Longitude: 16.0744130 Latitude: 67.8351860
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Massive blocks Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Blokk"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Tysfjord-Rombak Batholith
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bruddet ligger i en grå granitt, på nordsiden av en lav ås, med en benkning som er ganske horisontal. Granitten er en grå og grovkornet og forgneiset prekambrisk granitt. Den er benket med en benketykkelse på 3 dm til ca. 1 meter. Steinen ble alt vesentlig brukt til murestein og stabbestein innen regionen og til diverse fundamenter lokalt. Steinen ble også brukt til brukar. Ved E6 like sør for campingplassen på Falkelv kan en se et gammelt murt brokar av nøyaktig dimensjonerte granittblokker ved en rasteplass som mest sannsynlig stammer fra steinbruddet. Også i brua på E6 ved avkjøringen til bruddet er brukarene bygd av granittblokker. De siste årene har lokalfolk hentet blokker i det gamle bruddet til bruk for murer osv. utenfor private boliger. Vurdering Steinen som er tatt ut er en grå granitt. Benkningen har for liten mektighet for å få riktig store blokker fra forekomsten. Det er imidlertid svært enkel for å framskaffe regulære småblokk fra forekomsten til murestein. Stein til maskinmuring kan være et aktuelt produkt. Stabbestein er et uaktuelt produkt i dag. Som bygningsstein for flis og plater vil granitten være et meget lavt priset produkt. Mineralogi Hovedmineralene i granitten er feltspatt og kvarts og noe biotitt.
Historic
Bruddet er et gammelt muresteins- og stabbesteinsbrudd. Det ble iallfall drevet under siste verdenskrig av russiske krigsfanger. Bruddet er ganske stort, bortimot 150 m langt og ligger langs en lav ås. Sålen synes å ha vært gjennomsnittlig ca. 10 brei og stuffen langs bruddet er opptil 5 m høy. Ut fra fra det relativt finkornede avhogget i haugene som ligger der i dag ser det ut til at blokkene til muring og stabbesteinene ble ferdighogd på stedet. Det er mulig at skrotet ble pukket for hånd av de russiske krigsfangene, kanskje for betongtilslag. Mellom Falkelv bru og Falkelv Camping står det et brukar av betong ved E6 for den framtidige jernbanen nordover. Stykkevis ble traseen ferdigstilt ved tyskernes fangeleirer helt fra Fauske og nordover Hamarøya. Det er mulig at den framtidige jernbanen skulle på sålen av steinbruddet.
Location
Bruddet ligger på Hamarøya ved stedet Falkelv, skiltet ved E6. Til bruddet kommer en ved å ta vestover på en liten skogsvei som tar av sør for Falkelv Camping, like sør for bru på E6. Like på nordsiden av brua tar anleggsveien til kraftverksanleggende ved Rekvatnet av mot øst. Bruddet ligger nordøst for skogsveien før skogsveiens elvepassasje over Hofmannselva. Avstand fra E6 er ca. 500 m.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway